Takaisin Tulosta

Naisten virtsankarkailun hoitopolku fysioterapiassa

Lisätietoa aiheesta
Minna Törnävä
26.1.2017
Taulukko 1. Naisten virtsankarkailun hoitopolku fysioterapiassa
1. Lääkärin vastaanotto Terveyskeskus Yksityisvastaanotto Erikois-terveydenhoito Haastattelu
 • Haitta-aste- ja erottelupisteet
 • VAS/NRS
Lantionpohjan lihasvoimanarvioiminen sormitestin tai kaikukuvauksen avulla
Virtsankarkailuun vaikuttavien perussairauksien huomiointi
Lähete
 • Sisäisellä lähetteellä oman organisaation fysioterapiaan
 • Erikoisalalähetteellä erikoissairaanhoidon fysioterapiaan
 • Yksityiseen fysioterapiaan Kelan SV3F-lomakkeella
2. Fysioterapeuttinen tutkiminen Haastattelu
 • Haitta-aste- ja erottelupiste-lomakkeiden täyttäminen, mikäli lähettävä taho ei ole niitä tehnyt
 • VAS/NRS
 • Motivaatio fysioterapiaan ja itsehoitoon
Lantionpohjanlihasvoiman arviointi
 • mekaaninen lihasvoima sormitestin, painemittauksen tai kaikukuvauksen (UÄ) avulla
 • hermolihastoiminnan arviointi elektromyografian (EMG) avulla
Virtsankarkailuun vaikuttavien perussairauksien huomiointi
 • Selkäkipu
 • Neurologiset sairaudet
Lääkärin lähetteen ja fysioterapeuttisen tutkimisen perusteella arvioidaan fysioterapian sisältö ja ennustettava hyöty
Fysioterapian huonoa vaikuttavuutta ennustaa vaikea-asteinen virtsankarkailu ja potilaan alhainen motivaatio itsehoitoon
3. Fysioterapian sisältö Biopalauteavusteinen lantionpohjan lihasharjoittelu
 • EMG, painemittaus tai UÄ
Sähköstimulaatio
 • Pakkovirtsankarkailu
Yksilöllinen kotiharjoitteluohjelma
 • Selkäkivun huomioiminen harjoitteissa
Harjoittelun soveltaminen tilanteisiin, joissa virtsa karkaa
Virtsarakon koulutus
Motivointi itsehoitoon
 • Hoitokertoja 1–15
 • Hoitoaika 45–60 minuuttia
 • Hoitosarjan kesto 3–6 kuukautta
 • 2–4 ensimmäistä käyntiä viikon välein
 • Kun itsenäinen harjoittelu onnistuu, käynnit 1–2 kertaa kuukaudessa
 • Kontrollikäynti 6–12 kuukauden kuluttua fysioterapiasta
4. Fysioterapian arviointi Fysioterapian tulokseen tyytyväinen asiakas Fysioterapiapalaute lähettävälle lääkärille asiakkaan luvalla
 • Harjoittelu jatkuu omatoimisesti
 • Mahdollinen seuranta 6–12 kuukauden kuluttua fysioterapian loputtua
Fysioterapian tulokseen tyytymätön asiakas Yhteys lähettäneeseen lääkäriin, joka pohtii jatkohoitoa