Takaisin Tulosta

Antikolinergien käyttö virtsankarkailun hoidossa gerasteenisilla, monisairailla ja muistihäiriöisillä iäkkäillä

Lisätietoa aiheesta
Maria Nuotio
19.3.2017

Käytännön ohjeita

Teho

 • Tuoreen järjestelmällisen katsauksen ja meta-analyysin mukaan antikolinergeillä on ollut iäkkäillä potilailla tilastollisesti merkitsevä, mutta teholtaan heikko vaikutus pakkovirtsankarkailun ja yliaktiivisen rakon oireiden lievittymiseen lähinnä lyhytaikaisessa hoidossa «Samuelsson E, Odeberg J, Stenzelius K ym. Effect o...»20.
  • Iäkkäillä riskipotilailla (gerasteeniset ja monisairaat) ei katsauksen mukaan ole tutkimuksia juuri tehty, joten tutkimusnäyttö on näin ollen vajavaista.

Haittavaikutukset

 • Pakkovirtsankarkailun ja yliaktiivisen rakon hoitoon tarkoitetut antikolinergit ovat olleet ongelmallisia erityisesti gerasteenisilla, monisairailla ja muistihäiriöisillä iäkkäillä monien haittavaikutusriskien vuoksi «Kraus SR, Bavendam T, Brake T ym. Vulnerable elder...»5.
 • Käytännössä antikolinergien käyttöön liittyy erityisesti iäkkäillä hoidon lopettamista «Kalder M, Pantazis K, Dinas K ym. Discontinuation ...»2.
 • Useasta fesoterodiinitutkimuksesta yhdistetyssä analyysissä muiden kuin kognitiohaittojen todettiin lisääntyvän iäkkäillä suhteessa sairauksien ja käytettyjen lääkitysten lukumäärään. Tämä korostaa sitä, että antikolinergien käytössä monisairailla ja monilääkityillä potilailla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta «Wagg A, Arumi D, Herschorn S ym. A pooled analysis...»3.
 • Antikolinergien haittavaikutukset johtuvat siitä, että kyseisillä lääkeaineilla on vaikutuksia paitsi virtsarakkoon, myös moniin muihin kohde-elimiin «Kay GG, Granville LJ. Antimuscarinic agents: impli...»4.
  • Tavallisimmat haittaoireet ovat suun kuivuminen ja ummetus, mutta myös näön hämärtymistä, pystyasentoon liittyvää verenpaineen laskua ja virtsarakon tyhjenemisvaikeuksia saattaa esiintyä.
  • Suun kuivuminen voi johtaa hauraalla ja monisairaalla iäkkäillä pahimmillaan nielemisvaikeuksiin ja ravitsemushäiriöihin. Ummetus puolestaan voi pahentaa jo olemassa olevia virtsaamisvaivoja.
  • Seurauksiltaan vakavimpia ja pelätyimpiä ovat olleet keskushermostoon kohdistuvat haittavaikutukset, kuten kognitiiviset häiriöt ja sekavuus. Myös huimausta ja unihäiriöitä voi esiintyä «Kay GG, Granville LJ. Antimuscarinic agents: impli...»4.
  • Erityisesti juuri monisairaat ja monilääkityt iäkkäät, joilla on paljon muutakin antikolinergilääkekuormaa, ovat herkkiä näille haittavaikutuksille «Kraus SR, Bavendam T, Brake T ym. Vulnerable elder...»1.

Haittavaikutusten mekanismi ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia

Kirjallisuutta

 1. Kraus SR, Bavendam T, Brake T ym. Vulnerable elderly patients and overactive bladder syndrome. Drugs Aging 2010;27:697-713 «PMID: 20809661»PubMed
 2. Kalder M, Pantazis K, Dinas K ym. Discontinuation of treatment using anticholinergic medications in patients with urinary incontinence. Obstet Gynecol 2014;124:794-800 «PMID: 25198276»PubMed
 3. Wagg A, Arumi D, Herschorn S ym. A pooled analysis of the efficacy of fesoterodine for the treatment of overactive bladder, and the relationship between safety, co-morbidity and polypharmacy in patients aged 65 years or older. Age Ageing 2017 «PMID: 28057620»PubMed
 4. Kay GG, Granville LJ. Antimuscarinic agents: implications and concerns in the management of overactive bladder in the elderly. Clin Ther 2005;27:127-38; quiz 139-40 «PMID: 15763613»PubMed
 5. Kraus SR, Bavendam T, Brake T ym. Vulnerable elderly patients and overactive bladder syndrome. Drugs Aging 2010;27:697-713 «PMID: 20809661»PubMed
 6. Kay GG, Abou-Donia MB, Messer WS Jr ym. Antimuscarinic drugs for overactive bladder and their potential effects on cognitive function in older patients. J Am Geriatr Soc 2005;53:2195-201 «PMID: 16398909»PubMed
 7. Popescu BO, Toescu EC, Popescu LM ym. Blood-brain barrier alterations in ageing and dementia. J Neurol Sci 2009;283:99-106 «PMID: 19264328»PubMed
 8. Paquette A, Gou P, Tannenbaum C. Systematic review and meta-analysis: do clinical trials testing antimuscarinic agents for overactive bladder adequately measure central nervous system adverse events? J Am Geriatr Soc 2011;59:1332-9 «PMID: 21718264»PubMed
 9. Wagg A, Khullar V, Marschall-Kehrel D ym. Flexible-dose fesoterodine in elderly adults with overactive bladder: results of the randomized, double-blind, placebo-controlled study of fesoterodine in an aging population trial. J Am Geriatr Soc 2013;61:185-93 «PMID: 23350833»PubMed
 10. Dubeau CE, Kraus SR, Griebling TL ym. Effect of fesoterodine in vulnerable elderly subjects with urgency incontinence: a double-blind, placebo controlled trial. J Urol 2014;191:395-404 «PMID: 23973522»PubMed
 11. Gill SS, Mamdani M, Naglie G ym. A prescribing cascade involving cholinesterase inhibitors and anticholinergic drugs. Arch Intern Med 2005;165:808-13 «PMID: 15824303»PubMed
 12. Sink KM, Thomas J 3rd, Xu H ym. Dual use of bladder anticholinergics and cholinesterase inhibitors: long-term functional and cognitive outcomes. J Am Geriatr Soc 2008;56:847-53 «PMID: 18384584»PubMed
 13. Isik AT, Celik T, Bozoglu E ym. Trospium and cognition in patients with late onset Alzheimer disease. J Nutr Health Aging 2009;13:672-6 «PMID: 19657549»PubMed
 14. Hashimoto M, Imamura T, Tanimukai S ym. Urinary incontinence: an unrecognised adverse effect with donepezil. Lancet 2000;356:568 «PMID: 10950240»PubMed
 15. Carrière I, Fourrier-Reglat A, Dartigues JF ym. Drugs with anticholinergic properties, cognitive decline, and dementia in an elderly general population: the 3-city study. Arch Intern Med 2009;169:1317-24 «PMID: 19636034»PubMed
 16. Lampela P, Taipale H, Hartikainen S. Use of Cholinesterase Inhibitors Increases Initiation of Urinary Anticholinergics in Persons with Alzheimer's Disease. J Am Geriatr Soc 2016;64:1510-2 «PMID: 27401848»PubMed
 17. Jessen F, Kaduszkiewicz H, Daerr M ym. Anticholinergic drug use and risk for dementia: target for dementia prevention. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2010;260 Suppl 2:S111-5 «PMID: 20960005»PubMed
 18. Gray SL, Anderson ML, Dublin S ym. Cumulative use of strong anticholinergics and incident dementia: a prospective cohort study. JAMA Intern Med 2015;175:401-7 «PMID: 25621434»PubMed
 19. Boudreau DM, Yu O, Gray SL ym. Concomitant use of cholinesterase inhibitors and anticholinergics: prevalence and outcomes. J Am Geriatr Soc 2011;59:2069-76 «PMID: 22091958»PubMed
 20. Samuelsson E, Odeberg J, Stenzelius K ym. Effect of pharmacological treatment for urinary incontinence in the elderly and frail elderly: A systematic review. Geriatr Gerontol Int 2015;15:521-34 «PMID: 25656412»PubMed