Takaisin Tulosta

Kystoskopia virtsainkontinenssin diagnostiikassa

Lisätietoa aiheesta
Ilkka Perttilä ja Tomi Mikkola
13.12.2016
  • Inkontinenssipotilailla kystoskopian merkitys on ensisijaisesti erotusdiagnostinen. Puhtaan ponnistusinkontinenssin yhteydessä jotkut pitävät kystoskopian epämiellyttävyyttä ja kustannuksia suurempina kuin sen mahdollista hyötyä «Payne CK. Epidemiology, pathophysiology, and evalu...»1.
  • Cundiff ja Bent «Cundiff GW, Bent AE. The contribution of urethrocy...»2 analysoivat 84 potilaan löydöksiä, ja näistä 6:lla (7 %) kystoskopia muutti diagnoosia ja hoitoa. Selkeät indikaatiot kystoskopiaan olivat makroskooppinen hematuria, toistuva mikrohematuria, jatkuva tiheävirtsaisuus tai virtsapakko-oire, toistuvat tulehdukset sekä aikaisempi inkontinenssileikkaus. Tuoreen Käypä hoito suosituksen mukaan naisen toistuvat rakkotason tulehdukset eivät ole enää indikaatio kystoskopiaan (ks. Käypä hoito -suositus Virtsatieinfektiot vuodelta 2015, «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi10050»1).
  • Kystoskopian avulla on mahdollista tutkia alempien virtsateiden rakennetta ja makroskooppisia patologisia muutoksia. Toimenpiteessä virtsaputki ensin puudutetaan ja liukastetaan lidokaiinigeelillä. Tähystimenä käytetään joko taipuisaa fiberoskooppia tai jäykkää kystoskooppia. Riittävän näkyvyyden saamiseksi rakosta tyhjennetään ensin virtsa pois tähystimen kautta, ja rakko täytetään sen jälkeen fysiologisella keittosuolaliuoksella. Jäykkä tähystin tarjoaa hieman paremmat optiset ominaisuudet, laajempi työskentelykanava mahdollistaa paremmin lisätoimenpiteitä ja tottumattomalle orientoituminen on helpompaa. Taipuisa tähystin antaa paremman näkyvyyden korkean rakkokynnyksen taakse, on potilaalle miellyttävämpi, ja tähystys voidaan tehdä myös makuuasennossa. Kystoskopia on turvallinen tutkimus, mutta virtsatulehdus hoidetaan pois ennen tähystystä.
  • Sullivanin tutkimuksessa «Sullivan NM, Sutter VL, Mims MM ym. Clinical aspec...»3 potilailla, joilla oli bakteriuriaa, ilmeni 57 %:lla bakteremiaa 30 minuuttia kystoskopian jälkeen. Uuden suosituksen mukaan läppävian yhteydessä kystoskopia ei edellytä endokardiittiprofylaksia «Meurman JH, Lumio J, Valtonen V ym. Bakteeriendoka...»4.

Kirjallisuutta

  1. Payne CK. Epidemiology, pathophysiology, and evaluation of urinary incontinence and overactive bladder. Urology 1998;51:3-10 «PMID: 9495728»PubMed
  2. Cundiff GW, Bent AE. The contribution of urethrocystoscopy to evaluation of lower urinary tract dysfunction in women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1996;7:307-11 «PMID: 9203477»PubMed
  3. Sullivan NM, Sutter VL, Mims MM ym. Clinical aspects of bacteremia after manipulation of the genitourinary tract. J Infect Dis 1973;127:49-55 «PMID: 4683102»PubMed
  4. Meurman JH, Lumio J, Valtonen V ym. Bakteeriendokardiitin uusi antibioottiprofylaksisuositus. Suom Lääkär 2008;35:2792-4