Takaisin Tulosta

Suusyövän levinneisyyden TNM-luokitus

Lisätietoa aiheesta
Antti Mäkitie
22.5.2019
Taulukko 1. Pään ja kaulan alueen syöpien TNM-luokittelu.
T Primaarikasvain
T0 primaarikasvain ei todettavissa
TX kasvainta ei voida arvioida
Tis carcinoma in situ
T1 kasvaimen koko suurimmillaan 2 cm tai vähemmän ja invaasiosyvyys 5 mm tai vähemmän
T2 kasvaimen koko suurimmillaan alle 2 cm ja invaasio yli 5 mm mutta alle 10 mm tai
tuumorin koko suurimmillaan yli 2 cm, mutta alle 4 cm ja invaasio alle 10 mm
T3 kasvaimen koko suurimmillaan yli 4 cm tai invaasio yli 10 mm
T4 T4a: kasvain invasoi luun korteksin läpi tai ihoon
T4b: kasvain invasoi mastikaattoritilaan, pterygoideussiivekkeisiin, kallonpohjaan tai ympäröi sisemmän kaulavaltimon
N Paikalliset imusolmukkeet
NX paikallisia imusolmukkeita ei voida arvioida
NO paikallisia imusolmuke-etäpesäkkeitä ei ole
N1 etäpesäke yksittäisessä samanpuoleisessa imusolmukkeessa, suurimmillaan 3 cm tai vähemmän eikä kasvua imusolmukkeen ulkopuolelle
N2 N2a: etäpesäke yksittäisessä samanpuoleisessa imusolmukkeessa, kooltaan yli 3 cm mutta suurimmillaan ei yli 6 cm eikä kasvua imusolmukkeen ulkopuolelle
N2b: etäpesäkkeitä useammissa samanpuoleisissa imusolmukkeissa, suurimmillaan ei yli 6 cm eikä kasvua imusolmukkeen ulkopuolelle
N2c: etäpesäke molemminpuolisissa tai vastakkaisissa imusolmukkeissa, joista mikään ei suurimmillaan yli 6 cm eikä kasvua imusolmukkeen ulkopuolelle
N3 N3a: etäpesäke imusolmukkeessa, kooltaan suurimmillaan yli 6 cm, mutta ei kasvua imusolmukkeen ulkopuolelle
N3b: etäpesäke yksittäisessä tai useassa imusolmukkeessa ja kasvua imusolmukkeen ulkopuolelle
M Kaukana sijaitsevat etäpesäkkeet
MO
M1
ei merkkejä kaukana sijaitsevista etäpesäkkeistä
merkkejä kaukana sijaitsevista etäpesäkkeistä
Kasvainten levinneisyysaste (Luokat I–IV)
Luokka 0: TisN0M0
Luokka I: T1N0M0
Luokka II: T2N0M0
Luokka III: T3N0M0 tai T(1–3)N1M0
Luokka IVA: T4aN0-1M0 tai T(1–4a)N2M0
Luokka IVB: T(1–4)N3M0 tai T4bN(1–3)M0
Luokka IVC: T(1–4)N(1–3)M1

Lähde «TNM Classification of Malignant Tumours, Eighth Ed...»1

Kirjallisuutta

  1. TNM Classification of Malignant Tumours, Eighth Edition. Edited by James D. Brierley, Mary K. Gospodarowicz and Christian Wittekind. Copyright 2017 UICC. Published 2017 by John Wiley & Sons Ltd