Takaisin Tulosta

Keskustelu potilaan kanssa, joka ei ole nyt valmis lopettamaan tupakointia (5 R)

Lisätietoa aiheesta
Pilvikki Absetz
19.6.2018

Tärkeys (Relevance)

 • Kysy tupakoinnin merkityksestä potilaalle: mihin sitä tarvitaan, mihin se auttaa, miksi lopettaminen on vaikeaa, aikaisempia lopettamiskokemuksia.
 • Kysy myös tupakoimattomuuden merkityksestä hänelle: mihin se auttaisi, miksi se olisi hyvä, miten se auttaisi hänen sairauksiinsa, miten se auttaisi hänen elämäänsä, miten se vaikuttaisi hänen perheeseensä ja työhönsä.
 • Pyri saamaan potilas kertomaan mahdollisimman monia ja konkreettisia hyötyjä siitä, mitä lopettamisesta seuraisi.

Riskit, vaarat (Risks)

 • Kysy, mitä vaaroja tupakoinnista seuraa potilaalle, mitä välittömiä haittoja hän on huomannut, mitä pitkän ajan käytöstä voisi seurata, mitä vaikutuksia hänen tupakoinnillaan on ympäristölle, perheelle, lapsille.
 • Pyri taas saamaan potilas kertomaan mahdollisimman monia ja konkreettisia haittoja siitä, mitä hänen tupakoinnistaan voi seurata.
 • Kysy myös, mitä haittoja tupakoinnin lopettamisesta voisi tulla.

Hyödyt, palkinnot (Rewards)

 • Kysy potilaalta, mitä hyötyjä tupakoinnin jatkamisesta on.
 • Kysy potilaalta, mitä hyötyjä tupakoinnin lopettamisesta olisi, ja pyri saamaan potilas kertomaan mahdollisimman monia hyötyjä; pyydä häntä vielä nimeämään hänelle tärkeimmät.

Esteet (Roadblocks)

 • Kysy potilaalta tilanteista, joissa hän on ollut tupakoimatta. Vahvista pystyvyyden tunnetta tunnistamalla keinoja, joita potilas on silloin käyttänyt.
 • Kysy potilaalta, mitkä asiat estävät häntä lopettamasta tupakointia.
 • Kysy myös, miten näitä esteitä hänen mielestään voidaan poistaa.
 • Kysy myös, mitä tekijöitä hän heti tunnistaa, jotka helpottaisivat lopettamista, ja pyri saamaan potilas kertomaan mahdollisimman monia.

Toisto (Repetition)

 • Palaa keskusteluun seuraavalla tapaamiskerralla, kysy lyhyesti, jos on kiire, mutta jos aika sallii, pyri kertaamaan kohtia uudestaan. Vastaukset kertovat myös siitä, onko hänen suhtautumisensa tupakointiin muuttunut ja onko lopettamisvalmius lisääntynyt.

Kirjallisuutta

 1. Clinical Practice Guideline. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, May 2008
 2. Patja, Korhonen. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden yleiset hoitoperiaatteet. Teoksessa Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus (toim. Heloma, Kiianmaa, Korhonen, Winell). Duodecim 2017
 3. Käytännön keinoja tupakoinnin lopettamismotivaation löytämiseen ja tukemiseen. Teoksessa Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus (toim. Heloma, Kiianmaa, Korhonen, Winell). Duodecim 2017