Takaisin Tulosta

Määritelmiä sisältäen Rooma III -kriteerit

Lisätietoa aiheesta
Mikko Kiviniemi, Laura Merras-Salmio, Markku Heikkinen ja Markku Voutilainen
10.4.2019
Taulukko 1. Lasten toiminnallisten ylävatsavaivojen luokittelu Rooma IV -kriteereihin pohjautuen. Rooma IV -kriteerien mukaan lasten toiminnalliset vatsavaivat erotellaan seuraaviin ryhmiin: toiminnallinen dyspepsia, toiminnallinen vatsakipu ja ärtynyt suoli -oireyhtymä sekä abdominaalinen migreeni. Lasten kohdalla 3 ensimmäisen oireyhtymän erittely on vaikeaa (erityisesti leikki-ikäisillä) «Drossman DA. The functional gastrointestinal disor...»7.Abdominaalista migreeniä ja syklistä oksentelua on käsitelty myös Käypä hoito -suosituksessa Päänsärky (lapset) «Päänsärky (lapset)»1.
Toiminnallinen
dyspepsia
Toiminnallinen
vatsakipu
Ärtynyt suoli
-oireyhtymä
Syklinen oksentelu
-syndrooma
Toistuva kipu, joka paikallistuu ylävatsalle Ajoittainen tai jatkuva kipu Epämukava tunne tai kipu maha-suolikanavan alueella liittyen ainakin 2 seuraavaan oireeseen vähintään 25 %:ssa ajasta 2 tai useampia voimakkaan oksentelun jaksoa, joiden kesto useita tunteja tai päiviä
Oireita ainakin 1 kerran viikossa vähintään 2 kuukauden ajan Oireita vähintään 1 kerran viikossa vähintään 2 kuukauden ajan Kipu helpottuu ulostettaessa Nopea palautuminen normaaliin terveydentilaan, joka kestää useita viikkoja tai kuukausia oksentelujaksojen välillä
Ei täytä IBS-kriteereitä Vaikutus päivittäiseen aktiviteettiin Kivun alku liittyy ulosteen konsistenssin muutoksiin (ummetus, ripuli)
Muita somaattisia oireita; pääkipu, raajakivut, univaikeudet Kivun alku liittyy muutoksiin ulostamistiheydessä

Kirjallisuutta

  1. Leppäniemi A, Pajarinen J, Hirvensalo E, Haapiainen R (toim). Päivystyskirurgian opas. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2011
  2. Voutilainen M. Ruokatorvi. Refluksisairaus. Kirjassa: Höckerstedt K, Färkkilä M, Kivilaakso E, Pikkarainen P (toim.) Gastroenterologia ja hepatologia. Kustannus Oy Duodecim, Jyväskylä, 2007
  3. Tack J, Talley NJ, Camilleri M ym. Functional gastroduodenal disorders. Gastroenterology 2006;130:1466-79 «PMID: 16678560»PubMed
  4. Drossman DA. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Patophysiology, Clinical Features, and Rome IV. Gastroenterology 2016;150:1262-79
  5. Walker LS, Lipani TA, Greene JW ym. Recurrent abdominal pain: symptom subtypes based on the Rome II Criteria for pediatric functional gastrointestinal disorders. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004;38:187-91 «PMID: 14734882»PubMed
  6. Hyams JS, Burke G, Davis PM ym. Abdominal pain and irritable bowel syndrome in adolescents: a community-based study. J Pediatr 1996;129:220-6 «PMID: 8765619»PubMed
  7. Drossman DA. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process. Gastroenterology 2006;130:1377-90 «PMID: 16678553»PubMed
  8. McOmber MA, Shulman RJ. Pediatric functional gastrointestinal disorders. Nutr Clin Pract 2008;23:268-74 «PMID: 18595859»PubMed