Takaisin Tulosta

Gastropareesi ja sen hoito

Lisätietoa aiheesta
Jari Koskenpato
10.4.2019
  • Diabeteksen yleistyessä tulee muistaa myös gastropareesi dyspepsian taustalla.
    • Suomalaisessa kohtalaisen tuoreessa tutkimuksessa «Karvonen AL. Pahoinvointi ja oksentelu. Kirjassa. ...»1 isotooppi- ja elektrogastrografiatutkimuksilla mitattuna jonkinasteisia ventrikkelin motiliteettihäiriöitä on noin 30 %:lla diabeetikoista, mutta oireita aiheuttavat vain vaikeat löydökset.
  • Mahan dysmotiliteetti korreloi selvästi autonomiseen neuropatiaan.
  • Lievän gastropareesin hoitona on ruokavalio-ohjaus tai lääkehoito esimerkiksi erytromysiinillä.
    • Erityislupavalmiste sisapridi on myös tehokas.
  • Vaikea gastropareesipotilas, joka diagnosoidaan kaksoisisotooppimenetelmällä ja jolta suljetaan mahdolliset obstruktion syyt kunnolla pois, hyötyy yleensä mahan neurostimulaattorista.
  • Aikuisten gastropareesin hoidossa käytettyjä lääkeaineita, ks. taulukko «Aikuisten gastropareesin hoidossa käytettyjä lääkeaineita....»1.
Taulukko 1. Aikuisten gastropareesin hoidossa käytettyjä lääkeaineita.
Lääkeaine Vaikutusmekanismi Annostus Haittavaikutukset
p.o. = suun kautta
i.v. = laskimoon
Sisapridi 5-HT4-agonisti 10 mg x 3–4 p.o. Päänsärky
Ripuli
Rytmihäiriöt
Metoklopramidi Dopamiiniantagonisti 10–20 mg x 3 p.o.
10–20 mg x 3 i.v.
Ekstrapyramidaalioireet
Erytromysiini Motiliinireseptoriagonisti 50–250 mg x 4 p.o.
1–2 mg/kg x 4 i.v.
Pahoinvointi
Oksentelu
Krampit
Takyfylaksia

Kirjallisuutta

  1. Karvonen AL. Pahoinvointi ja oksentelu. Kirjassa. Höckerstedt K, Färkkilä M, Kivilaakso E, Pikkarainen P (toim.) Gastroenterologia ja hepatologia. Kustannus Oy Duodecim, Jyväskylä, 2007:31-7