Takaisin Tulosta

Lääkeaineet ja dyspepsian etiologia

Lisätietoa aiheesta
Jari Koskenpato
10.4.2019
  • Lääkeaineiden aiheuttama haittavaikutuksellinen dyspepsiaoire on tavallinen käytännön työssä.
  • Kontrolloituja dyspepsiahaittavaikutukseen kohdennettuja tasokkaita tutkimuksia on vain NSAID- ja bifosfonaattivalmisteista, SSRI-lääkkeistä ja nopeasta PPI-lääkkeiden lopetuksesta.
  • Muiden lääkeaineiden osalta tieto on enemmänkin kokemusperäistä tai kohdistuu vatsavaivoihin yleensä.
  • Nopea PPI-lääkityksen lopettaminen voi myös indusoida dyspepsiaoireen terveelläkin henkilöllä.
  • Taulukossa «Kliinisesti merkitsevimmät dyspepsian kaltaisia haittavaikutuksia aiheuttavat lääkeaineet....»1 on lisätietoa kliinisesti merkitsevimmistä dyspepsian kaltaisia haittavaikutuksia aiheuttavista lääkeaineista.
Taulukko 1. Kliinisesti merkitsevimmät dyspepsian kaltaisia haittavaikutuksia aiheuttavat lääkeaineet.
Lääkeaine Kommentti
NSAID-lääkkeet koksibeilla vähemmän «Arkkila P. Milloin tarvitaan ulkusprofylaksiaa? Su...»1
bisfosfonaatit parhaiten tutkittu aledronaatilla «Cryer B, Bauer DC. Oral bisphosphonates and upper ...»2, «Biswas PN, Wilton LV, Shakir SA. Pharmacovigilance...»3, «Bauer DC, Black D, Ensrud K ym. Upper gastrointest...»4
SSRI-lääkkeet
antibiootit
opiaatit
tiopuriinit
kortisonivalmisteet
dementialääkkeet
metformiini
PPI-lääkkeiden nopea lopetus rebound-ilmiö «Reimer C, Søndergaard B, Hilsted L ym. Proton-pump...»5
kodeiinipohjaiset lääkevalmisteet
rautavalmisteet
statiinit
tietyt uudenpolven diabeteslääkkeet

Kirjallisuutta

  1. Arkkila P. Milloin tarvitaan ulkusprofylaksiaa? Suom Lääkäril 2006;32:3091-6
  2. Cryer B, Bauer DC. Oral bisphosphonates and upper gastrointestinal tract problems: what is the evidence? Mayo Clin Proc 2002;77:1031-43 «PMID: 12374247»PubMed
  3. Biswas PN, Wilton LV, Shakir SA. Pharmacovigilance study of alendronate in England. Osteoporos Int 2003;14:507-14 «PMID: 12730757»PubMed
  4. Bauer DC, Black D, Ensrud K ym. Upper gastrointestinal tract safety profile of alendronate: the fracture intervention trial. Arch Intern Med 2000;160:517-25 «PMID: 10695692»PubMed
  5. Reimer C, Søndergaard B, Hilsted L ym. Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy. Gastroenterology 2009;137:80-7, 87.e1 «PMID: 19362552»PubMed