Takaisin Tulosta

Lisätietoa toiminnallisen dyspepsian hoidosta

Lisätietoa aiheesta
Jari Koskenpato
10.4.2019
Taulukko 1. Toiminnallisen dyspepsian hoitoon kokeiltuja lääkkeitä ja menetelmiä.
Hoitomuoto Teho Kommentti
1) hypnoterapia, ryhmämuotoinen rentoutustekniikoiden harjoittelu, kognitiivinen psykoterapia ja psykodynaamis-interpersoonallinen psykoterapia
PPI-lääkkeet + hyvä tieteellinen näyttö, pieni annos tällä indikaatiolla
H2-salpaajat +
antasidit, sukralfaatti +/-
amitriptyliini +/- tutkimuksia puolesta ja vastaan
psykoterapiat 1) + puutteellinen näyttö
Venlafaksiini
(SNRI-antidepressantti)
- yksi adekvaatti tutkimus
Prokineetit/sisapridi +? Tutkimukset tehty sisapridilla (erityislupavalmiste), näyttö tehosta on varsin selvä.
Sitä ei kuitenkaan voi suositella arytmogeenisten riskien takia käytännössä.
Hyvä dokumentoidun gastropareesin lääke.
Akupunktio +/- riittämätön näyttö
Buspironi + osoitettu anksiolyyttisen tehon lisäksi selkeä vaikutus ventrikkelin funduksen relaksaatioon

Kirjallisuutta

  1. Moayyedi P, Shelly S, Deeks JJ ym. WITHDRAWN: Pharmacological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev 2011;(2):CD001960 «PMID: 21328253»PubMed
  2. Soo S, Moayyedi P, Deeks JJ ym. WITHDRAWN: Psychological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane Database Syst Rev 2011;(2):CD002301 «PMID: 21328255»PubMed