Takaisin Tulosta

Sappikivien leikkausindikaatiot

Lisätietoa aiheesta
alkuperäinen kirjoittaja: Tom Scheinin; tarkastettu 10.4.2019
1.11.2012

Vain spesifejä oireita (sappikoliikki) antavat sappikivet tulee leikata. Oireettomia sappikiviä ei leikata, ellei kyseessä ole I tyypin diabeetikko, kroonista hemolyyttistä anemiaa sairastava, elinsiirtopotilas tai immuunikatoa sairastava, joille sappikivet voivat aiheuttaa vakavia komplikaatioita.

 • Bergerin ym. «Berger MY, Olde Hartman TC, Bohnen AM. Abdominal s...»1 systemaattinen kirjallisuuskatsaus (1966–2000), jossa selvitettiin kolekystektomian vaikutusta preoperatiivisten oireiden häviämiseen.
  • Katsaukseen ei otettu mukaan tutkimuksia, joissa oli alle 18-vuotiaita, joiden oireiden vähentymistä ei voitu laskea, joiden seuranta-aika oli alle 1 kuukautta tai jos aineistoon kuuluvilla potilailla oli huomattava komplisoidun taudin riski. Sappiperäisen kivun todettiin helpottuvan 92 %:lla leikatuista.
  • Tutkimuksissa, joissa oli mukana akuuttia kolekystiittiä sairastavia, oireet paranivat parhaiten.
  • Ylävatsakivun paraneminen, riippumatta kivun voimakkuudesta ja kestosta, vaihteli 72 %:sta (elektiivinen kolekystektomia) 86 %:iin (akuutti kolekystektomia).
  • Ruokaintoleranssi parani paremmin ≤ 12 kuukautta kestävissä tutkimuksissa (88 %) kuin pitkäkestoisemmissa seurantatutkimuksissa (65 %).
 • Retrospektiivisessä tutkimuksessa «Gui GP, Cheruvu CV, West N ym. Is cholecystectomy ...»2 102 kolekystomoitua potilasta haastateltiin leikkauksen jälkeen.
  • Tutkimukseen osallistui 92 potilasta, keskimäärin 31,1 kuukautta leikkauksen jälkeen (seuranta-aika 12–83 kuukautta). Vatsakivut jatkuivat tai alkoivat uudestaan 30,4 %:lla.
  • Preoperatiivinen sappikoliikki, intoleranssi rasvaiselle ruualle ja kaikututkimuksella todettu paksuseinäinen sappirakko korreloivat onnistuneeseen lopputulokseen.
  • Vatsan turvotus, dyspepsia, närästys, rasvaisen ruuan intoleranssi, pahoinvointi ja oksentelu vähenivät merkittävästi kolekystektomian jälkeen.
  • Verrokkeina oli 90 potilasta, joita hoidettiin rintarauhasen ongelmien, nivustyrän tai suonikohjujen takia.
  • Kolekystektomiaa pidettiin parantavana, jos tietyn oireen ilmaantuvuus oli suurempi ennen kolekystektomiaa, mutta ei sen jälkeen, kuin verrokeilla.
  • Vatsakivut, vatsan turvotus, ilmavaivat, dyspepsia, närästys, rasvaisen ruuan intoleranssi, pahoinvointi ja oksentelu vähenivät verrokkiryhmän tasolle kolekystektomian jälkeen. Sitä vastoin närästys ei laskenut verrokkien tasolle.
 • Tutkimuksessa «Fenster LF, Lonborg R, Thirlby RC ym. What symptom...»3 Fenster LF ym. selvittivät 225 laparoskooppisesti leikatun sappipotilaan leikkaustuloksia kivun suhteen.
  • 82 %:lla potilaista oli todettu sappikivet preoperatiivisesti, 91 %:lla oli sappikipu, 77 %:lla sekä sappikivet että sappikipu.
  • Sappikipu parani 82 %:lla, jos potilaalla oli todettu sappikivet ja 52 %:lla, jos kiviä ei ollutkaan.
  • Muu kuin tyypillinen sappikipu parani 80 %:lla ja muut oireet 44 %:lla.
 • Alan suomalainen oppikirja «Kiviluoto T. Sappikivitauti. Kirjassa: Roberts P, ...»4 toteaa, että yleisen säännön mukaan vain spesifejä oireita antava sappikivitauti hoidetaan.
  • Dyspepsia, turvotus, pahoinvointi, röyhtäilyt ja rasvaisten ruokien intoleranssi ovat epäspesifejä oireita ja voivat esiintyä myös ilman sappikivitautia.
 • Oireetonta kivitautia ei siis yleensä leikata, mutta poikkeuksia on: oireettomatkin sappikivet voivat helposti aiheuttaa vakavia komplikaatioita I tyypin diabeetikoille, kroonista hemolyyttistä anemiaa sairastaville, elinsiirtopotilaille ja immuunikatoa (esimerkiksi HIV-positiiviset) sairastaville potilaille.
  • Muita leikkausindikaatioita ovat kalsifioitunut sappirakko (posliinirakko), sappirakon kivet yhdessä > 1 cm:n kokoisen seinämäpolyyppien kanssa sekä ne etniset väestöryhmät, joilla sappirakon syövän insidenssi on korkea.

Kirjallisuutta

 1. Berger MY, Olde Hartman TC, Bohnen AM. Abdominal symptoms: do they disappear after cholecystectomy? Surg Endosc 2003;17:1723-8 «PMID: 12802649»PubMed
 2. Gui GP, Cheruvu CV, West N ym. Is cholecystectomy effective treatment for symptomatic gallstones? Clinical outcome after long-term follow-up. Ann R Coll Surg Engl 1998;80:25-32 «PMID: 9579123»PubMed
 3. Fenster LF, Lonborg R, Thirlby RC ym. What symptoms does cholecystectomy cure? Insights from an outcomes measurement project and review of the literature. Am J Surg 1995;169:533-8 «PMID: 7747835»PubMed
 4. Kiviluoto T. Sappikivitauti. Kirjassa: Roberts P, Alhava E, Höckerstedt K, Leppäniemi A (toim.) Kirurgia. Kustannus Oy Duodecim 2010:501-9