Takaisin Tulosta

Lasten astman sairaalahoito

Lisätietoa aiheesta
Terttu Harju
28.8.2012

Lasten astman sairaalahoito on vähentynyt, vaikka astman prevalenssi ei ole laskenut. Astman aiheuttaman sairaalahoidon määrää ja trendejä on selvitetty vuonna 2007 julkaistussa rekisteritutkimuksessa «Säynäjäkangas O, Valmari P, Tuuponen T ym. Trends ...»1. Tutkimuksessa havainnoitiin kaikki sairaalapoistorekisteriin ilmoitetut sairaalahoitojaksot alle 15-vuotiailla lapsilla Suomessa vuosina 1972–2004 (ICD-9-koodit 493 ja ICD-10-koodit J45 ja J46). N = 96 129 sairaalahoitojaksoa 44 954 lapsella. Valittu havainnoitava ajanjakso oli 1996–2004.

Tutkimuksessa havaittiin 13 499 astman ensimmäistä sairaalahoitojaksoa kyseisenä ajanjaksona; 56.9 % kaikista sairaalahoitojaksoista. Laskua oli 1 830:sta (1.9/1 000) 1 084:iin (1.2/1 000 lasta). Sairaalahoitojaksot vähenivät 20.6 % 0–3-vuotiailla pojilla, 28.5 % 3–5-vuotialilla pojilla ja 54.4 % 5–15-vuotiailla pojilla. Tytöillä vastaavat prosentit olivat 35.6 %, 25.8 % ja 54.1 %. Myös sairaalahoitojaksojen kokonaismäärät kaikissa ikäryhmissä ja molemmilla sukupuolilla laskivat merkitsevästi.

Toisessa rekisteritutkimuksessa «Korhonen K, Reijonen TM, Malmström K ym. Hospitali...»2 kerättiin sairaalapoistorekisteristä 0–16-vuotiaiden astman pahenemisvaiheen aiheuttamat sairaalahoitojaksot Kuopion yliopistollisen sairaalan lastentautien osastolla vuosina 1988–97. Diagnoosikoodit olivat ICD-9 493 ja ICD-10 J45 ja J46 sekä J466 ja J21.9 (obstruktiivinen bronkiitti). N = 528 lasta, joilla yhteensä 1 148 sairaalahoitojaksoa.

Sairaalaan joutumisten määrät kasvoivat kaikilla 10 vuoden aikana 2.3-kertaiseksi (1.2/1 000 –> 2.7/1 000). Ensimmäiset sairaalahoitojaksot lisääntyivät 180 % ja uudelleen sairaalaan joutumiset vähenivät 28.1 %:sta 8.7 %:iin. Alle 2-vuotiailla kasvu 1.2/1 000 –> 10.5/1 000, vastaava 9-kertainen kasvu myös ensimmäisen hoitojaksojen suhteen. Uudelleen sairaalaan joutumisen tarve vaihteli 13.2 % –> 59 %:iin kaikista sairaalaan otoista. 2–4-vuotiailla kasvu oli 2.4-kertainen, 3.0 –> 7.3/1 000 vuonna 1995 ja sitten laskua 3.9/1 000 vuonna 1997. 5–15-vuotiailla nousu oli 0.7 –> 1.7/1 000 mutta 3 viimeisenä vuonna laskua havaittiin 30 %.

Ensimmäisessä eli Säynäjäkankaan tutkimuksessa «Säynäjäkangas O, Valmari P, Tuuponen T ym. Trends ...»1 havaittu sairaalajaksojen laskutrendi havaittiin myös Itä-Suomessa 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Kirjallisuutta

  1. Säynäjäkangas O, Valmari P, Tuuponen T ym. Trends in hospitalization for childhood asthma in Finland in 1996-2004. Acta Paediatr 2007;96:919-23 «PMID: 17537025»PubMed
  2. Korhonen K, Reijonen TM, Malmström K ym. Hospitalization trends for paediatric asthma in eastern Finland: a 10-yr survey. Eur Respir J 2002;19:1035-9 «PMID: 12108853»PubMed