Takaisin Tulosta

Kipulääkkeiden tavallisia haittavaikutuksia saattohoidossa

Lisätietoa aiheesta
Katri Hamunen
16.2.2018
 • Sedaatio, sekavuus, huimaus: opioidit, trisykliset antidepressantit, antiepileptit, neuroleptit, bentsodiatsepiinit
 • Delirium: lääkkeet, joilla on antikolinergista vaikutusta (trisykliset antidepressantit, neuroleptit), bentsodiatsepiinit, parkinsonismilääkkeet, antiepileptit, H2-salpaajat, opioidit
 • Ummetus: useat lääkkeet hidastavat suolen toimintaa: opioidit, trisykliset antidepressantit, 5-HT antagonistit (pahoinvointilääkkeet), antikolinergiset lääkkeet (parkinsonismilääkkeet, antidepressantit), kalsiumantagonistit.
  • Lisäksi motiliteettia hidastavat ikääntyminen, vähäinen liikunta, ravinto, neurologiset sairaudet, diabetes, hypotyreoosi, munuaisten vajaatoiminta, dehydraatio, elektrolyyttihäiriöt ja masennus.
 • Suun kuivuminen: antidepressantit (erityisesti ami/nortriptyliini), opioidit, antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet.
 • Opioidit: ummetus, suun kuivuminen, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu.
  • Muita haittavaikutuksia ovat virtsaamisvaikeudet, kutina, dysforia, kognitiiviset haitat, hyperalgesia, myoklonus ja hengityslama.
  • Opioidien haittavaikutukset ovat annosriippuvaisia.
  • Ummetusta lukuun ottamatta haittavaikutuksille kehittyy toleranssi.
 • Trisykliset antidepressantit: väsymys, sekavuus, suun kuivuminen, ummetus, ortostaattinen hypotonia, johtumishäiriöt.
  • Haittavaikutusten vähentämiseksi lääkitys kannattaa aloittaa pienellä annoksella (10–25 mg iltaisin) ja nostaa annosta hitaasti (annoksen nostaminen 10–25 mg:aa viikon välein).
 • Gabapentinoidit: väsymys, huimaus ja turvotus.
  • Aloitus pienellä annoksella (gabapentiini 100–300 mg x 1–2, nostaminen 100–300 mg/vrk 2–5 vuorokauden välein, pregabaliini 25–75 mg x 1–2, nostaminen 25–75 mg/vrk 2–5 vuorokauden välein).
  • Annoksen sovittaminen munuaistoiminnan mukaan.