Takaisin Tulosta

Suomalaisten suhtautuminen raskaudenkeskeytykseen

Lisätietoa aiheesta
Oskari Heikinheimo
9.1.2013

Suomalaiset naiset suhtautuvat raskaudenkeskeytykseen melko hyväksyvästi

  • Suomalaisten suhtautumista raskaudenkeskeytykseen on selvitetty 1970-luvun alussa sekä 1980–90-lukujen taitteessa «Rimpelä M, Kontula O, Notkola IL. Suomalaisia miel...»1. Vuonna1989 haastateltiin 4 155 naista ja selvitettiin heidän asenteitaan aborttia kohtaan. Ehdoton enemmistö (96 %) hyväksyi abortin, jos raskaus aiheuttaisi naiselle terveysvaaran tai jos lapsesta tulisi poikkeava, vammainen tai sairas. Noin puolet oli valmis hyväksymään abortin sosiaalisin perustein. Vain alle 5 % ilmaisi suhtautuvansa aborttiin ehdottoman kielteisesti.
  • 400 suomalaisen kätilön ja 400 terveydenhoitajan asenteita Down-raskauden keskeyttämiseen kysyttiin kirjeitse vuonna 1998 «Jallinoja P, Santalahti P, Toiviainen H ym. Accept...»2. Vastausprosentti oli 79 %. Suurin osa kannatti seulontaa, mutta alle puolet hyväksyi abortin Downin syndrooman takia. Seerumiseulaan liittyvien asioiden kanssa työtä tekevät sekä Down-lapsen äitien kanssa tekemisissä olevat hyväksyivät abortin helpommin kuin muut. 4 % terveydenhoitajista ja kätilöistä eivät hyväksyneet keskeytystä lainkaan.

Kirjallisuutta

  1. Rimpelä M, Kontula O, Notkola IL. Suomalaisia mielipiteitä raskauden keskeytyksestä. Stakes, julkaisusarja aiheita 34/1993, Helsinki 1993
  2. Jallinoja P, Santalahti P, Toiviainen H ym. Acceptance of screening and abortion for Down syndrome among Finnish midwives and public health nurses. Prenat Diagn 1999;19:1015-22 «PMID: 10589051»PubMed