Takaisin Tulosta

Statiinihoito ja aivotoiminnat

Lisätietoa aiheesta
Timo Strandberg
18.12.2017
  • Statiinihoidolla on esitetty olevan sekä hyödyllisiä että haitallisia vaikutuksia kognitiivisiin ja psyykkisiin toimintoihin, kuten muistiin, dementoitumiseen, toiminnanohjaukseen, aggressiivisuuteen, depressiivisyyteen ja sekavuuteen.
  • Näistä tekijöistä on paljon sirpaletietoa, mutta tämänhetkinen tutkimusnäyttö ei kuitenkaan kokonaisuudessaan tue ajatusta, että statiinihoidolla olisi yleisesti sen paremmin edullisia kuin haitallisia vaikutuksia aivotoimintoihin. Tähän on päädytty sekä kotimaisessa «Strandberg T, Strandberg A. [Statin therapy and co...»1 että ulkomaisissa katsauksissa «McGuinness B, Craig D, Bullock R ym. Statins for t...»2, «Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation ...»3. Näyttöä neutraaleista vaikutuksista on saatu sekä observaatiotutkimuksista että satunnaistetuista hoitotutkimuksista. Ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, etteikö vielä pitempikestoisella (yli 5 vuotta) statiinihoidolla voisi olla hyötyä myös kognition kannalta. Toisaalta ei ole poissuljettu, etteikö statiinihoito saattaisi vaikuttaa epäedullisesti hermosolujen toimintaan joissain oloissa ja joillain yksilöillä. Tähän viittaavat tapausselostukset ovat kuitenkin epävarmoja, koska suuressa statiininkäyttäjien joukossa voi hyvin ilmaantua esimerkiksi ohimenevää globaalia amnesiaa ilman todellista syy-yhteyttä statiinihoitoon. Merkittävää ja yleistä haittaa vastaan puhuu kuitenkin se, ettei aivotoiminnaltaan heikentyneillä ja siis erityisen haavoittuvilla Alzheimer-potilaillakaan ole voitu todeta tehokkaasta (rasvaliukoisesta) statiinihoidosta olevan haittaa (jos kohta ei hyötyäkään).
  • Alustavien tulosten mukaan erittäin tehokas LDL-kolesterolipitoisuuden lasku PCSK9-estäjä evolokumabilla ei vaikuttanut kognitiivisiin toimintoihin «FOURIER-tutkimuksen Eppinghouse-alatutkimus. Esite...»4. Aivojen toiminta ja kognitiivinen funktio on kuitenkin kokonaisuus, johon toisaalta vaikuttaa myös verenkierron tila. Koska statiinihoito todistetusti vähentää iskeemistä aivovaltimotautia, voi tämän olettaa heijastuvan pitkällä tähtäimellä edullisesti myös kognitiiviseen funktioon ainakin valtimotautiriskissä olevilla.

Kirjallisuutta

  1. Strandberg T, Strandberg A. [Statin therapy and cognition]. Duodecim 2013;129:713-8 «PMID: 23720940»PubMed
  2. McGuinness B, Craig D, Bullock R ym. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD003160 «PMID: 26727124»PubMed
  3. Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532-2561 «PMID: 27616593»PubMed
  4. FOURIER-tutkimuksen Eppinghouse-alatutkimus. Esitetty ACC-kongressissa 2017