Takaisin Tulosta

Kolesterolipitoisuuden pienentäminen, statiinihoito ja aivotoiminnat

Lisätietoa aiheesta
Timo Strandberg
27.10.2020

Statiinihoidolla – ja ylipäänsä kolesterolipitoisuuden pienentämisellä – on esitetty olevan sekä hyödyllisiä että haitallisia vaikutuksia kognitiivisiin ja psyykkisiin toimintoihin, kuten muistiin, dementoitumiseen, toiminnanohjaukseen, aggressiivisuuteen, depressiivisyyteen ja sekavuuteen.

Epäedulliseen vaikutukseen hermosolujen toimintaan viittaavat tapausselostukset ovat kuitenkin epävarmoja, koska suuressa statiininkäyttäjien joukossa voi hyvin ilmaantua esimerkiksi ohimenevää globaalia amnesiaa ilman todellista syy-yhteyttä statiinihoitoon.

Merkittävää ja yleistä haittaa vastaan puhuu kuitenkin se, ettei aivotoiminnaltaan heikentyneillä ja siis erityisen haavoittuvilla Alzheimer-tyyppistä muistisairautta sairastavillakaan ole voitu todeta statiinihoidosta olevan haittaa (jos kohta ei varmaa hyötyäkään) «Davis KAS, Bishara D, Perera G ym. Benefits and Ha...»1.

Erittäin tehokas LDL-kolesterolipitoisuuden lasku PCSK9-estäjä evolokumabilla ei vaikuttanut kognitiivisiin toimintoihin «Giugliano RP, Mach F, Zavitz K ym. Cognitive Funct...»2.

Statiinihoitoa koskevissa katsauksissa on yleisesti päädytty siihen, ettei statiinihoidolla olisi sen paremmin edullisia kuin haitallisia vaikutuksia kognitioon ja kognitiivisiin häiriöihin «Strandberg T, Strandberg A. [Statin therapy and co...»3, «McGuinness B, Craig D, Bullock R ym. Statins for t...»4, «Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation ...»5. Näyttöä neutraaleista vaikutuksista on saatu sekä observaatiotutkimuksista että satunnaistetuista hoitotutkimuksista.

Eräissä uusimmissa tutkimuksissa on ollut myös viitteitä siitä, että statiinihoidolla voi olla hyödyllistä vaikutusta kognition kannalta «Samaras K, Makkar SR, Crawford JD ym. Effects of S...»6, «Kemp EC, Ebner MK, Ramanan S ym. Statin Use and Ri...»7, «Iadecola C, Parikh NS. Statins and Cognitive Impai...»8.

Koska statiinihoito todistetusti vähentää iskeemistä aivovaltimotautia «Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation ...»5, voi tämän olettaa heijastuvan pitkällä tähtäimellä edullisesti myös kognitiiviseen funktioon – ainakin valtimotautiriskissä olevilla ja aivoverenkiertohäiriöpotilailla «Pan ML, Hsu CC, Chen YM ym. Statin Use and the Ris...»9.

Kirjallisuutta

  1. Davis KAS, Bishara D, Perera G ym. Benefits and Harms of Statins in People with Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Geriatr Soc 2020;68:650-658 «PMID: 32039479»PubMed
  2. Giugliano RP, Mach F, Zavitz K ym. Cognitive Function in a Randomized Trial of Evolocumab. N Engl J Med 2017;377:633-643 «PMID: 28813214»PubMed
  3. Strandberg T, Strandberg A. [Statin therapy and cognition]. Duodecim 2013;129:713-8 «PMID: 23720940»PubMed
  4. McGuinness B, Craig D, Bullock R ym. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD003160 «PMID: 26727124»PubMed
  5. Collins R, Reith C, Emberson J ym. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016;388:2532-2561 «PMID: 27616593»PubMed
  6. Samaras K, Makkar SR, Crawford JD ym. Effects of Statins on Memory, Cognition, and Brain Volume in the Elderly. J Am Coll Cardiol 2019;74:2554-2568 «PMID: 31753200»PubMed
  7. Kemp EC, Ebner MK, Ramanan S ym. Statin Use and Risk of Cognitive Decline in the ADNI Cohort. Am J Geriatr Psychiatry 2020;28:507-517 «PMID: 31806426»PubMed
  8. Iadecola C, Parikh NS. Statins and Cognitive Impairment: Not a Culprit, Protective in Some? J Am Coll Cardiol 2019;74:2569-2571 «PMID: 31753201»PubMed
  9. Pan ML, Hsu CC, Chen YM ym. Statin Use and the Risk of Dementia in Patients with Stroke: A Nationwide Population-Based Cohort Study. J Stroke Cerebrovasc Dis 2018;27:3001-3007 «PMID: 30087076»PubMed