Takaisin Tulosta

Tulehdukselliset reumasairaudet ja valtimosairaudet

Lisätietoa aiheesta
Mikko Syvänne
27.10.2020

Nivelreumapotilailla verisuonisairaudet ovat johtava kuolinsyy. Suomalaisen aineiston mukaan vuosina 1971–91 kuolleista nivelreumapotilaista 46 % peruskuolinsyy oli ateroskleroottinen valtimotauti, niistä tavallisimpana sepelvaltimotauti «Koivuniemi R. Causes of death in patients with rhe...»1. Seuraavaksi tavallisimmat peruskuolinsyyt olivat itse reumasairaus (18 %), syövät (12 %) ja infektiot (8 %). Myös ulkomaisissa aineistoissa verisuonitaudit ovat olleet reumaatikkojen johtava kuolinsyy. Sama pätenee muihin tulehduksellisiin reumasairauksiin, kuten selkärankareumaan, vaikka tutkimustieto on niukempaa.

Nivelreumaan liittyy ylikuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin, joka näyttää olevan verrannollinen vastaavaan diabeteksen aiheuttamaan «van Halm VP, Peters MJ, Voskuyl AE ym. Rheumatoid ...»2, «Peters MJ, van Halm VP, Voskuyl AE ym. Does rheuma...»3. Tämä heijastuu suurentuneena kokonaiskuolleisuutena: lukuisten tutkimusten keskimääräinen vakioitu kuolleisuus (standardized mortality rate) on 1,7-kertainen reumaa sairastamattomiin verrattuna «Van Doornum S, McColl G, Wicks IP. Accelerated ath...»4. Kuolleisuutta lisäävät yleisten tekijöiden (ikä, miessukupuoli, vähäisempi koulutus, tupakointi, kohonnut verenpaine) ohella reuman vaikeutta heijastavat muuttujat: heikentynyt toimintakyky, tulehtuneiden nivelten määrä, glukokortikoidien käyttö, reumakyhmyt, taudin ekstra-artikulaariset ilmentymät ja kohonnut lasko «Van Doornum S, McColl G, Wicks IP. Accelerated ath...»4.

Vaikeaan psoriasikseen, jollaiseksi määritellään systeemistä hoitoa vaativa tauti, liittyi 42 % suurempi kuolleisuus sydän- tai verisuonitauteihin (riskisuhde 1,42) kuin kaltaistetuilla, psoriasista sairastamattomilla verrokeilla. Monimuuttuja-analyysissa vakioituna iän, sukupuolen ja keskeisten vaaratekijöiden suhteen riskisuhde oli 1,57 (95 % luottamusväli 1,26–1,96) «Mehta NN, Azfar RS, Shin DB ym. Patients with seve...»5.

Tutkimustieto valtimotautien ehkäisyn erityispiirteistä reumaa ja muita systeemisia tulehdussairauksia sairastavilla on niukkaa. On viitteitä, että tulehdusaktiviteetin hillintä metotreksaatilla «Choi HK, Hernán MA, Seeger JD ym. Methotrexate and...»6 ja mahdollisesti TNF-alfa-antagonisteilla «Dixon WG, Watson KD, Lunt M ym. Reduction in the i...»7 saattaa olla hyödyksi paitsi itse reuman, myös kardiovaskulaarisairauksien kannalta. Toisaalta atorvastatiinilla on todettu odotettujen lipidivaikutuksien lisäksi lievää mutta merkitsevää antireumaattista ja anti-inflammatorista vaikutusta lyhyellä aikavälillä «McCarey DW, McInnes IB, Madhok R ym. Trial of Ator...»8,– todennäköisesti pleiotrooppisena ilmiönä.

The European League Against Rheumatism (EULAR) on antanut seuraavansisältöisen kymmenkohtaisen konsensussuosituksen kardiovaskulaaririskien (KV) hallinnasta nivelreumaa ja muita tulehduksellisia niveltauteja sairastavilla «Peters MJ, Symmons DP, McCarey D ym. EULAR evidenc...»9 (tämän katsauksen kirjoittajan kommentteja suluissa):

 1. Nivelreumaa (ja todennäköisesti selkärankareumaa ja psoriasikseen liittyvää niveltulehdusta) on pidettävä suurentuneen KV-riskin tilana. Taustalla näyttävät olevan sekä lisääntyneet perinteiset riskitekijät että tulehdusrasite.
 2. Reumataudin aktiviteetin hallinta on tarpeen KV-riskin pienentämiseksi.
 3. Yleisten suositusten mukainen KV-riskin arviointi on tehtävä vuosittain ja aina, kun antireumaattista hoitoa on muutettu.
 4. Reumapotilaan KV-riski arvioidaan kertomalla yleinen riskinarvio (SCORE, FINRISKI) kertoimella 1,5. Tätä sovelletaan, kun 2 seuraavasta 3 kriteeristä täyttyy:
  1. - Taudin kesto yli 10 vuotta
  2. - Reumafaktori- tai sitrulliinipeptidivasta-ainepositiivisuus
  3. - Ekstra-artikulaarisia ilmentymiä
 5. Lipidiprofiilissa otetaan huomioon HDL-kolesteroli (sisältyy FINRISKIin).
 6. Ehkäisytoimet tehdään kansallisten suositusten mukaisesti.
 7. Suositaan statiineja, ACE:n estäjiä ja/tai angiotensiinireseptorin salpaajia.
 8. Koksibien ja ei-steroidaalisten tulehduskipulääkkeiden käytössä noudatetaan pidättävyyttä, erityisesti jos potilaalla on KV-tauti tai KV-riskitekijöitä.
 9. Kortikosteroideja käytetään pienintä mahdollista annosta.
 10. Suositellaan tupakoinnin lopettamista.

Kirjallisuutta

 1. Koivuniemi R. Causes of death in patients with rheumatoid arthritis over a 40-year period. With special emphasis on autopsy. Väitöskirja, Helsingin Yliopisto 2009
 2. van Halm VP, Peters MJ, Voskuyl AE ym. Rheumatoid arthritis versus diabetes as a risk factor for cardiovascular disease: a cross-sectional study, the CARRE Investigation. Ann Rheum Dis 2009;68:1395-400 «PMID: 18697775»PubMed
 3. Peters MJ, van Halm VP, Voskuyl AE ym. Does rheumatoid arthritis equal diabetes mellitus as an independent risk factor for cardiovascular disease? A prospective study. Arthritis Rheum 2009;61:1571-9 «PMID: 19877093»PubMed
 4. Van Doornum S, McColl G, Wicks IP. Accelerated atherosclerosis: an extraarticular feature of rheumatoid arthritis? Arthritis Rheum 2002;46:862-73 «PMID: 11953961»PubMed
 5. Mehta NN, Azfar RS, Shin DB ym. Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality: cohort study using the General Practice Research Database. Eur Heart J 2010;31:1000-6 «PMID: 20037179»PubMed
 6. Choi HK, Hernán MA, Seeger JD ym. Methotrexate and mortality in patients with rheumatoid arthritis: a prospective study. Lancet 2002;359:1173-7 «PMID: 11955534»PubMed
 7. Dixon WG, Watson KD, Lunt M ym. Reduction in the incidence of myocardial infarction in patients with rheumatoid arthritis who respond to anti-tumor necrosis factor alpha therapy: results from the British Society for Rheumatology Biologics Register. Arthritis Rheum 2007;56:2905-12 «PMID: 17763428»PubMed
 8. McCarey DW, McInnes IB, Madhok R ym. Trial of Atorvastatin in Rheumatoid Arthritis (TARA): double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004;363:2015-21 «PMID: 15207950»PubMed
 9. Peters MJ, Symmons DP, McCarey D ym. EULAR evidence-based recommendations for cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis 2010;69:325-31 «PMID: 19773290»PubMed