Takaisin Tulosta

Ylävatsavaivat ja refluksioireet, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
10.4.2019

1. päivitys

 • Julkaistu: 10.4.2019
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistyksen asettama työryhmä
  • Markku Heikkinen (puheenjohtaja)
  • Mikko Kiviniemi
  • Arto Kokkola
  • Jorma Komulainen (Käypä hoito -toimittaja)
  • Jari Koskenpato
  • Laura Merras-Salmio
  • Ilona Mikkola
  • Markku Voutilainen

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 10.6.2013
 • Suosituksen taulukkoon 4 muutettu pantopratsolin estohoitoon annokseksi 40 mg x 1.

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 18.11.2012
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistyksen asettama työryhmä
  • Krister Höckerstedt (puheenjohtaja)
  • Merja Ashorn
  • Markku Heikkinen
  • Anna-Liisa Karvonen
  • Jari Koskenpato
  • Tanja Laukkala (Käypä hoito -toimittaja)
  • Seppo Niemelä
  • Martin Rasmussen
  • Tom Scheinin
  • Raija Sipilä
  • Markku Voutilainen