Takaisin Tulosta

Makrosomian määritelmä

Lisätietoa aiheesta
Kari Teramo ja Jorma Komulainen
21.11.2013

Kirjallisuudessa on käytössä useita erilaisia makrosomian määritelmiä. Yhdysvalloissa ja monessa Euroopan maassa vastasyntynyttä pidetään makrosomisena, kun syntymäpaino on > 4 000 g ja raskauden kestoon nähden ylisuurena (LGA), kun syntymäpaino ylittää 90. persentiilin. Suomessa 18 % vastasyntyneistä painaa 4 000 g tai enemmän syntymähetkellä. Vastaava luku Yhdysvalloissa on 9 %.

Absoluuttista syntymäpainon rajaa ei pidä käyttää makrosomian määritelmässä, koska ennenaikaisesti syntyvät makrosomiset lapset jäävät silloin toteamatta. Makrosomia olisi määriteltävä suhteellisena syntymäpainona; joko standardipoikkeamana (z-score) tai persentiililukuna. Vastasyntyneen makrosomia määritellään parhaiten > 2 SD (> 97,7 persentiilin) vertailuväestön syntymäpainon keskiarvon, jolloin huomioidaan raskauden kesto ja lapsen sukupuoli.

Sankilampi ym. (2013) «Sankilampi U, Hannila ML, Saari A ym. New populati...»1 ovat julkaisseet tuoreeseen aineistoon perustuvat suomalaisten vastasyntyneiden syntymäpainojen rajat, jotka on esitetty taulukossa «Tyttöjen ja poikien syntymäpaino + 2 SD raskauden keston mukaan Sankilammen ym. (2013) keräämän aineiston pohjalta ....»1. THL suosittelee tähän tuoreeseen aineistoon perustuvien lukujen käyttöä lasten kasvun seurannassa (Lasten kasvunseurannan uudistaminen. Asiantuntijaryhmän raportti. 49/2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. ISSN 1798-0070 (painettu). ISSN 1798-0089 (PDF).

Taulukko 1. Tyttöjen ja poikien syntymäpaino + 2 SD raskauden keston mukaan Sankilammen ym. (2013) keräämän aineiston pohjalta «Sankilampi U, Hannila ML, Saari A ym. New populati...»1.
Raskausviikko Keskiarvo + 2 SD (g)
Tytöt Pojat
28 + 0 1 115 + 258 = 1 373 1 174 + 272 = 1 446
30 + 0 1 460 + 338 = 1 798 1 530 + 356 = 1 886
32 + 0 1 886 + 438 = 2 324 1 965 + 456 = 2 421
34 + 0 2 381 + 552 = 2 933 2 468 + 612 = 3 040
36 + 0 2 899 + 672 = 3 571 2 991 + 694 = 3 685
38 + 0 3 326 + 772 = 4 098 3 456 + 802 = 4 258
40 + 0 3 624 + 840 = 4 464 3 766 + 874 = 4 640
41 + 0 3 735 + 866 = 4 601 3 883 + 900 = 4 783
42 + 0 3 815 + 886 = 4 701 3 968 + 920 = 4 888

Toistaiseksi Suomessa tehdyt vastasyntyneen makrosomiaa käsittelevät tutkimukset perustuvat aiemmin käytössä olleisiin raja-arvoihin. Nämä Pihkalan ym. (1989) «Pihkala J, Hakala T, Voutilainen P ym. Uudet suoma...»2 julkaisemat suomalaisten vastasyntyneiden syntymäpainojen luvut on esitetty taulukossa «Tyttöjen ja poikien syntymäpaino + 2 SD raskauden keston mukaan Pihkalan ym. (1989) keräämän aineiston pohjalta ....»2.

Taulukko 2. Tyttöjen ja poikien syntymäpaino + 2 SD raskauden keston mukaan Pihkalan ym. (1989) keräämän aineiston pohjalta «Pihkala J, Hakala T, Voutilainen P ym. Uudet suoma...»2.
Raskausviikko Keskiarvo + 2 SD (g)
Tytöt Pojat
28 + 0 1 198 + 300 = 1 498 1 261 + 314 = 1 575
30 + 0 1 498 + 376 = 1 874 1 538 + 382 = 1 920
32 + 0 1 917 + 480 = 2 397 1 961 + 488 = 2 449
34 + 0 2 395 + 600 = 2 995 2 461 + 612 = 3 073
36 + 0 2 872 + 718 = 3 590 2 968 + 740 = 3 708
38 + 0 3 298 + 822 = 4 120 3 592 + 894 = 4 486
40 + 0 3 584 + 898 = 4 482 3 728 + 928 = 4 656
41 + 0 3 667 + 918 = 4 585 3 815 + 950 = 4 765
42 + 0 3 701 + 926 = 4 627 3 842 + 956 = 4 798

Kirjallisuutta

  1. Sankilampi U, Hannila ML, Saari A ym. New population-based references for birth weight, length, and head circumference in singletons and twins from 23 to 43 gestation weeks. Ann Med 2013;45:446-54 «PMID: 23768051»PubMed
  2. Pihkala J, Hakala T, Voutilainen P ym. Uudet suomalaiset sikiön kasvukäyrät. Duodecim 1989;105:1540-6 «PMID: 2680445»PubMed