Takaisin Tulosta

Terveystaloudellisia näkökulmia raskausdiabeteksen seulonnasta

Lisätietoa aiheesta
Piia Vuorela
10.6.2013

Johdanto

 • Seulontojen taloudellisten arviointien tulokset eivät ole sellaisenaan siirrettävissä maasta toiseen johtuen muun muassa erilaisesta geeniperimästä, seulottavasta taudista, kustannusrakenteesta, resurssien käytöstä ja valmiudesta maksaa terveydenhuollosta.
  • Päätökset siitä, mistä seulonnoista, diagnostiikasta, hoidoista ja kuntoutuksesta halutaan maksaa, ovat kulttuuri- ja arvoriippuvaisia.
  • Alla esitellään viisi tasokasta tutkimusta, joissa käsitellään raskausdiabeteksen seulontavaihtoehtojen kustannuksia, kustannustehokkuussuhdetta tai kustannusvaikuttavuutta.

Työt esitellään maittain aakkosjärjestyksessä.

Irlanti

 • Irlantilaisessa tutkimuksessa «Gillespie P, O'Neill C, Avalos G ym. New estimates...»1 arvioitiin seulonnan vuotuisia kustannuksia vuoden 2008 hintojen mukaan. Tutkimuksen mukaan seulonnan hinta olisi
  • 1 846 701 €, jos kaikki 65 579 synnyttäjää osallistuisivat testiin (75 g:n glukoosirasitustesti).
  • 1 071 086 €, mikäli 58 % osallistuisi. Käytännössä Länsi-Irlannissa toteutetussa tutkimuksessa (n = 9 043), jonka pohjalta kustannukset arvioitiin, 58 % osallistui.
  • 11 903 €/tapaus sisältäen hoidon. Tämä olisi 6 300 € enemmän verrattuna toteamattomaan ja hoitamatta jääneeseen raskausdiabeetikkoon.

Kanada

 • Kanadalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Meltzer SJ, Snyder J, Penrod JR ym. Gestational di...»2 verrattiin kolmea eri sokerirasitustapaa raskausdiabeteksen seulontana.
  • Sekä suorat että epäsuorat kustannukset huomioitiin.
  • Hintatiedot olivat kanadalaiset, vuoden 2002 mukaiset.
  • Työn lähtökohtana oli se, että koska kaikkien raskaana olevien seulonta on yleinen käytäntö, tulisi löytää halvin sokerirasitusmenetelmä.
Sokerirasitus Hinta per diagnosoitu tapaus (CAN$)
Ryhmä 1 (n = 527) 50 g (glukoosia) / 1 tunti (testin kesto)
Tarvittaessa lisäksi 100 g / 3 tuntia
1 272
Ryhmä 2 (n = 533) 50 g / 1 tunti
Tarvittaessa lisäksi 75 g / 2 tuntia
1 086
Ryhmä 3 (n = 524) 75 g / 2 tuntia 1 389

Ranska

 • Ranskalaisessa tutkimuksessa «Poncet B, Touzet S, Rocher L ym. Cost-effectivenes...»3 verrattiin kolmea seulontamenetelmää: riskiryhmien seulontaa ja kaikkien raskaana olevien seulomista kahdella eri testillä.
  • Kustannuksista huomioitiin välittömät suorat kustannukset ja myös sairauslomat tuottavuuskustannuksina, mutta äitien pitkäaikaisseurantaa ei huomioitu.
  • Seulontavaihtoehtojen kustannustehokkuussuhde on esitetty alla.
Seulontatapa Kustannus (€ per ehkäisty tapahtuma)
Makrosomia Ennenaikainen synnytys Perinataali- kuolema Hypertensiivinen tauti
Kaikki naiset
50 g (glukoosia) / 1 tunti (testin kesto) ja tarvittaessa lisäksi 100 g / 3 tuntia
5 606 5 550 5 082 5 508
75 g / 2 tuntia 5 708 5 648 5 170 5 610
Vain riskiryhmät
50 g / 1 tunti ja tarvittaessa lisäksi 100 g / 3 tuntia
5 598 5 539 5 073 5 489

Yhdysvallat

 • Yhdysvaltalaisessa mallinnuksessa «Werner EF, Pettker CM, Zuckerwise L ym. Screening ...»4 verrattiin kolmen raskausdiabeteksen (GDM) seulontavaihtoehdon vaikutusta saavutettavaan laatupainotettuun elinvuoteen (QALY, quality-adjusted life year).
  • Kustannukset arvioitiin Yhdysvaltojen vuoden 2011 hintojen mukaan.
  • Kustannusarviot perustuivat Yhdysvalloissa julkaistuihin tietoihin ja sairaalan omiin tietokantoihin.
  • Hinnat diskontattiin olettaen 3 % vuotuinen inflaatio.
  • Tutkimuksessa arvioitiin löydettyjen raskausdiabetestapausten (GDM), hartiadystokioiden, pre-eklampsia-tapausten ja ehkäistyjen myöhempien diabetestapausten määrä sataatuhatta naista kohden.
Seulonta-vaihtoehto Diagnosoituja GDM-tapauksia Hartiadystokiatapauksia Pre-eklampsia- tapauksia Ehkäistyt myöhemmät diabetes-tapaukset Hinta per lisäQALY ($)
Ei seulontaa Ei ole 1 051 5 292 Ei ole
Yhdysvaltojen nykykäytäntö1 5 020 995 5 047 446 16 689
IADPSG-suositus2 17 800 910 4 812 1 134 20 336
1 Kaikille 50 g 1 tunnin glukoosikoe raskausviikoilla 24–28, testipositiivisille (≥ 7,2 mmol/l) 100 g 3 tunnin glukoosirasitus.
2 International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Group
 • Toisessa yhdysvaltalaisessa mallinnuksessa «Nicholson WK, Fleisher LA, Fox HE ym. Screening fo...»5 selvitettiin niin ikään eri sokerirasitusvaihtoehtojen kustannusvaikuttavuutta, kun oletuksena on raskausdiabeteksen 4 % prevalenssi.
  • Kustannukset arvioitiin vuoden 2003 Medicare ja vuosien 1997–2001 Maryland Health Care Comission Database tietojen mukaan.
  • Hinnat diskontattiin 3 % per vuosi.
  • Kustannusvaikuttavuus arvioitiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
  • Kaksivaiheinen testaus todettiin kustannusvaikuttavimmaksi, mutta 100 g / 3 tunnin testiä voisi käyttää väestöissä, joissa tauti on yleinen.

Kirjallisuutta

 1. Gillespie P, O'Neill C, Avalos G ym. New estimates of the costs of universal screening for gestational diabetes mellitus in Ireland. Ir Med J 2012;105:15-8 «PMID: 22838102»PubMed
 2. Meltzer SJ, Snyder J, Penrod JR ym. Gestational diabetes mellitus screening and diagnosis: a prospective randomised controlled trial comparing costs of one-step and two-step methods. BJOG 2010;117:407-15 «PMID: 20105163»PubMed
 3. Poncet B, Touzet S, Rocher L ym. Cost-effectiveness analysis of gestational diabetes mellitus screening in France. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002;103:122-9 «PMID: 12069733»PubMed
 4. Werner EF, Pettker CM, Zuckerwise L ym. Screening for gestational diabetes mellitus: are the criteria proposed by the international association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups cost-effective? Diabetes Care 2012;35:529-35 «PMID: 22266735»PubMed
 5. Nicholson WK, Fleisher LA, Fox HE ym. Screening for gestational diabetes mellitus: a decision and cost-effectiveness analysis of four screening strategies. Diabetes Care 2005;28:1482-4 «PMID: 15920072»PubMed