Takaisin Tulosta

Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
8.1.2019

2. päivitys

 • Aloitus: 30.1.2019
 • Käypä hoito -suosituksen päivitys valmistuu noin vuoden kuluttua työn aloittamisesta.

1. päivitys

 • Julkaistu: 17.12.2014
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä
  • Matti Ponteva (puheenjohtaja)
  • Markus Henriksson
  • Raimo Isoaho
  • Tanja Laukkala (Käypä hoito -toimittaja)
  • Raija-Leena Punamäki
  • Kristian Wahlbeck

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 24.8.2009
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä
  • Matti Ponteva (puheenjohtaja ja kokoava kirjoittaja)
  • Markus Henriksson
  • Raimo Isoaho
  • Tanja Laukkala (Käypä hoito -toimittaja)
  • Timo Männikkö
  • Raija-Leena Punamäki
  • Kristian Wahlbeck