Takaisin Tulosta

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
16.4.2021

2. päivitys

 • Julkaistu: 16.4.2021
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
  • Kirsi Sipilä(puheenjohtaja)
  • Jari Ahlberg
  • Marika Doepel
  • Outi Huhtela
  • Sisko Huumonen
  • Marjo-Riitta Liljeström
  • Ritva Näpänkangas
  • Marja Pöllänen
  • Taina Remes-Lyly
  • Tuija Teerijoki-Oksa
 • Asiantuntijat:
  • Paula Vähäsalo
  • Sari Åman

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 29.12.2016
 • Suositukseen lisätty taulukko: Oireita ja löydöksiä, joiden syynä voi olla TMD:tä vakavampi patologia ja kuva: Leukanivel ja puremalihakset

1. päivitys

 • Julkaistu: 25.11.2013
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
  • Yrsa Le Bell (puheenjohtaja)
  • Jari Ahlberg
  • Pentti Kemppainen
  • Seppo Kuttila
  • Mauno Könönen
  • Matti Närhi
  • Marja Pöllänen
  • Aune Raustia
  • Taina Remes-Lyly
 • Asiantuntijat:
  • Markus Färkkilä
  • Marjoriitta Liljeström
  • Kaisu Pienihäkkinen
  • Pertti Pirttiniemi
  • Anni Suomalainen
 • Kiitokset: Martti Puhakka, FT, (valokuvat) ja Teemu Tirri, HLL, (videoiden kuvaaja)

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 9.6.2007
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
  • Yrsa Le Bell (puheenjohtaja)
  • Markus Färkkilä
  • Anne Hiiri
  • Seppo Kuttila
  • Mauno Könönen
  • Matti Närhi
  • Aune Raustia
  • Taina Remes-Lyly
 • Asiantuntijat:
  • Kaisu Pienihäkkinen
  • Pertti Pirttiniemi