Takaisin Tulosta

Kipu, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
22.8.2017

Kohdennettu päivitys

 • Julkaistu: 22.8.2017

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 4.12.2015
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä
  • Pekka Mäntyselkä (puheenjohtaja)
  • Maija Haanpää
  • Nora Hagelberg
  • Arja Helin-Salmivaara
  • Hannu Kokki
  • Jorma Komulainen (Käypä hoito -toimittaja)
  • Timo Pohjolainen
  • Kalle Saikkonen
  • Sanna Salanterä

Käypä hoito -suositus Kipu korvaa aiemman suosituksen Tulehduskipulääkkeet «Tulehduskipulääkkeet, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»1.