Takaisin Tulosta

Kivun lääkehoidot aikuisilla

Lisätietoa aiheesta
Pekka Mäntyselkä
1.12.2015
Taulukko 1. Kivun lääkehoidot aikuisilla
Kivun tyyppi Parasetamoli Tulehduskipulääke ihon läpi tai suun kautta (ks. suosituksen interaktiivinen kaavio «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50103/Kipulaakkeen_valinta.html»1) Lihasrelaksantti Injektiohoito Neuropaattisen kivun lääkkeet (ks. taulukko 4. Neuropaattisen kivun lääkkeitä) Opioidi (ks. suosituksen kohta Opioidien käytön periaatteet)
Alaselkäkipu
• Akuutti Ensisijainen, jos kipu ei ole voimakasta Tulehduskipulääkkeillä voidaan lievittää akuuttia selkäkipua.
Pitkäaikaista käyttöä ei suositella.
Lihasrelaksanttien haittavaikutuksia ovat erityisesti väsymys ja huimaus, minkä takia niitä tulee käyttää harkitusti «Lihasrelaksantit lievittävät lyhyellä aikavälillä akuuttia ei-spesifistä alaselkäkipua. Haittavaikutusten, erityisesti väsymyksen ja huimauksen takia, lihasrelaksantteja tulee käyttää harkiten.»A.
• Subakuutti Kivun voimakkuuden mukaan jaksoittain Kivun voimakkuuden mukaan jaksoittain.
Pitkäaikaista käyttöä ei suositella.
• Krooninen Kivun voimakkuuden mukaan jaksoittain Kivun voimakkuuden mukaan jaksoittain.
Pitkäaikaista käyttöä ei suositella.
Duloksetiini saattaa lievittää kroonista alaselkäkipua lumelääkettä paremmin «Duloksetiini saattaa lievittää kroonista alaselkäkipua lumelääkettä paremmin.»C.
Niskakipu
• Akuutti Ensisijainen lääke Voidaan käyttää, jos parasetamolista ei ole apua.
Pitkäaikaista käyttöä ei suositella.
Jos tulehduskipulääke ei sovi, haitat rajoittavat.
• Krooninen Kivun voimakkuuden mukaan jaksoittain Pitkäaikaista käyttöä ei suositella. Yhdistettynä parasetamoliin tai tulehduskipulääkkeeseen (haitat rajoittavat). Jos neuropaattista (ks. neuropaattinen kipu).
Nivelrikkokipu Ensisijainen lääke Lyhytaikaisessa hoidossa paikallisesti käytettävä tulehduskipulääke lievittää kipua ja palauttaa toimintakykyä paremmin kuin lumelääke «Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet lievittävät nivelrikkopotilaan kipua ja parantavat toimintakykyä paremmin kuin lumelääke.»A. Nivelen sisään ruiskutettava hyaluronaatti näyttää lievittävän polven nivelrikon aiheuttamaa liikekipua ja parantavan toimintakykyä paremmin kuin lumelääke «Hyaluronaatti ilmeisesti lievittää polvinivelrikon aiheuttamaa kipua ja parantaa toimintakykyä hieman paremmin kuin lumelääke.»B.
Nivelen sisään ruiskutettava glukokortikoidi lievittää kipua tehokkaammin kuin lumelääke, ja vaikutus kestää 2–3 viikkoa «Intra-artikulaarinen glukokortikoidihoito ilmeisesti lievittää polven nivelrikkokipua tehokkaammin kuin lumelääke, ja vaikutus kestää muutamia viikkoja.»B.
Olkapääkipu Jännevaivoihin liittyvissä kivuissa parasetamoli on ensisijainen kipulääke, jos potilaan kivut eivät ole voimakkaat. Lievittänevät kipua lyhytaikaisesti.
Paikallisesti levitettäviä voidaan käyttää.
Olkalisäkkeen alaisesta glukokortikoidiruiskeesta voi olla lyhytaikaista apua tendinopatian akuutissa ja subakuutissa vaiheessa (< 8 viikon oireet).
Jännevaivan alkuvaiheessa (6 viikkoon asti) glukokortikoidiruiske yhdistettynä terapeuttiseen harjoitteluun voi olla tehokkaampaa kuin pelkkä harjoittelu.
Jäätyneessä olkapäässä glukokortikoidiruiske ilmeisesti vähentää kipua lyhytaikaisesti «Glukokortikoidi-injektio glenohumeraaliniveleen ilmeisesti vähentää jäätyneen olkanivelen kipua lyhytaikaisesti.»B.
Epikondyliitti Paikallisesti levitettävät tulehduskipulääkkeet ilmeisesti lyhytaikaisesti lievittävät epikondyliittikipua ja niiden haittavaikutukset ovat vähäisiä «Paikalliset tulehduskipulääkkeet (NSAID) näyttävät lyhytaikaisesti lievittävän epikondyliittikipua haittojen jäädessä vähäisiksi.»B.
Suun kautta otetuista tulehduskipulääkkeet saattavat lyhytaikaisesti lievittää epikondyliittikipua, mutta tulokset ovat ristiriitaisia ja maha-suolikanavan haittavaikutukset lienevät yleisiä «Suun kautta otetuista tulehduskipulääkkeet (NSAID) saattavat lyhytaikaisesti lievittää epikondyliittikipua, mutta tulokset ovat ristiriitaisia, ja mahasuolikanavan haittavaikutukset lienevät yleisiä.»C.
Pidemmällä aikavälillä glukokortikoidihoito lisää uusiutumisia.
Tilanteen kliininen seuranta ja fysioterapia johtavat steroidihoitoa useammin oireettomuuteen «Paikallinen kortikosteroidiruiske auttaa lyhytaikaisesti (alle 6 viikkoa) epikondyliittikivun lievityksessä. Pidemmällä aikavälillä (3–12 kuukautta) steroidihoito lisää uusiutumisia.»A.
Käden ja ranteen jännetulehdukset Kuormitukseen vaikuttaminen ja paikallishoito kipugeeleillä on ensisijainen hoitokeino jännetuppitulehduksessa «Paikalliset tulehduskipulääkkeet (NSAID) näyttävät lyhytaikaisesti lievittävän epikondyliittikipua haittojen jäädessä vähäisiksi.»B. Paikallinen glukokortikoidiruiske saattaa johtaa oireettomuuteen napsusormen hoidossa useammin kuin pelkkä puudute tai lastahoito «Paikallinen kortikosteroidiruiske saattaa johtaa oireettomuuteen napsusormen hoidossa useammin kuin pelkkä puudutehoito.»C.
Injektio auttaa paremmin, kun se annetaan jännetupen ympärille eikä tupen sisään «Kortikosteroidiruiske näyttää lievittävän oireita napsusormen hoidossa tehokkaammin, kun injektio annetaan jännetupen ympärille eikä tupen sisään.»B.
Paikallinen glukokortikoidiruiske näyttää lievittävän oireita de Quervainin taudissa.
Lonkan ison sarvennoisen kiputila Paikallista tai suun kautta otettavaa tulehduskipulääkekuuria voidaan kokeilla. Kliinisen tutkimuksen ja anatomisten maamerkkien mukaan annettu paikallinen glukokortikoidipistos saattaa lievittää kipua muutaman kuukauden ajan «Glukokortikoidi-puuduteaineinjektio saattaa lievittää ison sarvennoisen kiputilaa (GTPS) muutamien kuukausien ajaksi.»C.
Fibromyalgia Amitriptyliini saattaa lievittää fibromyalgiaan liittyvää kipua «Amitriptyliini saattaa lievittää fibromyalgiaan liittyvää kipua.»C.
Duloksetiini ja milnasipraani lievittävät fibromyalgiakipua «Duloksetiini ja milnasipraani lievittävät fibromyalgiakipua.»A.
Pregabaliini suurehkolla annoksella lievittää hieman fibromyalgiakipua «Pregabaliini suurehkolla annoksella lievittää hieman fibromyalgiakipua.»A.
Haittavaikutukset saattavat rajoittaa pregabaliinin käyttöä.
Gabapentiini saattaa lievittää fibromyalgiapotilaiden kipua «Gabapentiini saattaa lievittää fibromyalgiapotilaiden kipua.»C.
Neuropaattinen kipu Kipua voivat lievittää nortriptyliini, amitriptyliini, duloksetiini ja venlafaksiini.
Ks. taulukko Neuropaattisen kivun lääkkeet ja näytönastekatsaus «Pregabaliini lievittää neuropaattista kipua.»A.
Viskeraalinen kipu Tulehduskipulääkkeet ovat kuukautiskipujen hoidossa tehokkaita «Tulehduskipulääkkeet helpottavat kuukautiskipuja.»A. Ärtyvä suoli -oireyhtymään liittyvän kivun hoidossa trisyklisistä masennuslääkkeistä on hyötyä «Trisykliset antidepressantit lievittävät kipua ärtyvä suoli -oireyhtymää sairastavilla potilailla.»A.
Krooniseen pankreatiittin liittyvän kivun hoidossa pregabaliinista voi olla hyötyä «Pregabaliinista on mahdollisesti hyötyä krooniseen haimatulehdukseen liittyvässä kivussa, mutta haitat ovat yleisiä.»C.