Takaisin Tulosta

Oikean ravitsemuksen toteuttaminen oikealla ravinnonantotavalla potilaalla, jolla on krooninen alaraajahaava

Lisätietoa aiheesta
Ulla Siljamäki-Ojansuu
23.1.2014
  • Letkuravitsemusta ja suonensisäistä ravitsemusta käytetään vain, jos riittävä ravitsemus suun kautta ei ole mahdollista «National Pressure Ulcer Advisory Panel, European P...»1, «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»2 (Internet: «http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/»1).
  • Haavapotilaan ravitsemushoitoa tehostetaan käyttäen eri menetelmiä joustavasti.
  • Ravitsemushoito on aina yksilöllistä, joten hoidon perustana ovat potilaan ruokatottumukset ja niihin räätälöidyt ravitsemushoidon tehostamiskeinot.
  • Kotikonsteja ravitsemushoidon tehostamiseksi ovat välipalojen lisääminen, ateriarytmin tihentäminen ja proteiinin saannin lisääminen esimerkiksi maitovalmisteiden avulla.
  • Sairaaloissa ja hoitokodeissa käytetään tehostettua ruokavaliota. Myös kotiin toimitettavilta ateriapalvelujen tuottajilta kannattaa tiedustella tehostetun ruokavalion saatavuutta, sillä joissakin kunnissa se on jo mahdollista.
  • Kliinisten täydennysravintovalmisteiden avulla voidaan samanaikaisesti tehostaa energian sekä proteiinin ja muiden ravintoaineiden saantia. Haavapotilailla täydennysravintovalmisteina käytetään runsaasti proteiinia sisältäviä valmisteita «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»2.
  • Iäkkäiden haavapotilaiden ruokailua helpottaa pehmeä tai muu tarpeen mukaan rakennemuutettu ruoka «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito...»2.

Kirjallisuutta

  1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel. Pressure ulcer treatment recommendations. In: Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington (DC): National Pressure Ulcer Advisory Panel 2009:51-120*
  2. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Edita. Helsinki 2010