Takaisin Tulosta

Vakavien vuotokomplikaatioiden ennustaminen HAS-BLED -indeksin avulla

Lisätietoa aiheesta
Matti Halinen
11.3.2017

Vakavien verenvuotokomplikaatioiden ennustaminen on vaikeata. Apuvälineeksi tähän tarkoitukseen on kehitetty erilaisia riski-indeksejä, joista ESC suosittelee nykyisin HAS-BLED-indeksiä «Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R ym. A novel user-f...»1. Riskipisteet ovat seuraavat:

Riskipisteet
H hypertensio, systolinen paine yli 160 mmHg 1
A poikkeava munuaisten toiminta (krooninen dialyysihoito, munuaisen siirron jälkitila tai kreatiniini yli 200 µmol/L) tai poikkeava maksan toiminta (maksasairaus, esimerkiksi kirroosi tai bilirubiinitaso > 2 kertaa viitearvon yläraja ja ASAT/ALAT > 3 kertaa viitearvon yläraja) 1 piste kumpikin
S aivoinfarktin jälkitila 1
B suuri aikaisempi verenvuotokomplikaatio ja verenvuodolle altistava tekijä, esimerkiksi anemia 1
L huono antikoagulaation tasapaino (INR:n terapeuttisella alueella (TTR) < 60 %) 1
E korkea ikä (> 65 vuotta) 1
D vuodolle altistavien lääkkeiden käyttö (verihiutaleiden tarttuvuutta estävät lääkkeet, ei-steroidi-anti-inflammatoriset lääkkeet) ja/tai alkoholin käyttö (yli 8 ravintola-annosta viikossa) 1
Taulukko . Eteisvärinäpotilaiden suuren verenvuodon vuotuinen vaara Euro-Heart tutkimuksessa HAS-BLED pisteytyksen eri luokissa «Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R ym. A novel user-f...»1.
HAS-BLED
Pisteet N Vuodot Vuodot/ 100 potilasvuotta
0 798 9 1,13
1 1 286 13 1,02
2 744 14 1,88
3 187 7 3,74
4 46 4 8,70
5 8 1 12,50
6 2 0 0,0
7 0 ... ...
8 0 ... ...
9 0 ... ...
Any score 3 071 48 1,56
P value for trend 0,007

HAS-BLED-indeksin perusongelma on se, että useat verenvuodolle alistavat tekijät altistavat myös iskeemiselle ja emboliselle aivoinfarktille. Kallonsisäinen vuoto on kaikkein vaarallisin, eivätkä indeksit ennusta sitä luotettavasti. HAS-BLED-indeksi on kuitenkin hyödyllinen apuväline. Antikoagulaatiota suositellaan herkästi pienehkönkin vaaran potilaalle, jos HAS-BLED-pisteet jäävät kahteen tai vähempään. Vakavien verenvuotojen vaara on tällöin alle 2 % vuodessa «Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R ym. A novel user-f...»1. Jos HAS-BLED- pisteitä on kolme tai enemmän, on vuotovaara 4 % tai enemmän. Tällöin on hoidon hyötyä ja riskejä pohdittava erityisen tarkkaan ennen antikogulaatiohoidon aloittamista.

Kirjallisuutta

  1. Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R ym. A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. Chest 2010;138:1093-100 «PMID: 20299623»PubMed