Takaisin Tulosta

Pienimolekyylisten hepariinien annostelu eteisvärinän rytmisiirron yhteydessä

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Eteisvärinä
11.3.2017

Rytminsiirron yhteydessä käytetään samaa painon mukaista hoitoannosta kuin laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoidossa eikä ns. makuuhaavan estoannosta.

Pienimolekyylinen hepariini Annos (subkutaanisesti)
Daltepariini 200 IU/kg kerran vuorokaudessa
Enoksapariini 1 mg/kg kaksi kertaa vuorokaudessa
(tai 1,5 mg/kg kerran vuorokaudessa)
Tintsapariini 175 IU/kg kerran vuorokaudessa

Annoksen pienentäminen voi olla tarpeen muun muassa munuaisten vajaatoiminnassa (ks. tarkemmat ohjeet valmisteyhteenvedosta). Antikoagulanttivaikutusta ei tarvitse yleensä seurata. Tintsapariinin etuna on, että se on tarvittaessa paremmin kumottavissa protamiinilla kuin muut pienimolekyyliset hepariinit.