Takaisin Tulosta

Osteoporoosin seulonta

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Osteoporoosi
11.2.2014
  • Väestöön kohdistuva suuntaamaton osteoporoosin seulonta ei ole kustannusvaikuttavaa.
    • 50–54-vuotiaiden ikäryhmässä yhden lonkkamurtuman estämiseksi oli tiheysmittauksella tutkittava ja asianmukaisesti hoidettava noin 7 500 naista «Nelson HD, Helfand M, Woolf SH ym. Screening for p...»1 ja yhden nikamamurtuman estämiseksi noin 2 000 naista.
    • 75–79-vuotiaiden ikäryhmässä vastaavat luvut lonkka- ja nikamamurtumien ehkäisyssä olivat noin 150 ja 75.

Kirjallisuutta

  1. Nelson HD, Helfand M, Woolf SH ym. Screening for postmenopausal osteoporosis: a review of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2002;137:529-41