Takaisin Tulosta

Kalsiumin saannin vaikutuksesta sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuuteen

Lisätietoa aiheesta
Leo Niskanen
11.2.2014
 • Havainnoivissa kohorttitutkimuksissa ravinnosta saatu kalsium tai kohtuullinen kalsiumravintolisä ovat yhteydessä matalampaan sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuuteen «Wang L, Manson JE, Sesso HD. Calcium intake and ri...»1. Toisaalta on raportoitu, että kalsiumravintolisän saanti yli 1 400 mg:n vuorokausiannoksella on yhteydessä lisääntyneeseen kokonais- ja sydän- ja verisuonitauti- sekä iskeemiseen sydäntautikuolleisuuteen «Michaëlsson K, Melhus H, Warensjö Lemming E ym. Lo...»2.
 • Satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa sydän- ja verisuonitautiriski on ollut toissijainen päätetapahtuma tai haittatapahtuma. Näissäkin on raportoitu ristiriitaisia tuloksia: alentunutta sairaalahoidon tarvetta ja kuolleisuutta henkilöillä, joilla on ollut aiempi sydän- ja verisuonitauti «Lewis JR, Calver J, Zhu K ym. Calcium supplementat...»3 ja lisääntynyttä riskiä sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen «Pentti K, Tuppurainen MT, Honkanen R ym. Use of ca...»4, «Bolland MJ, Avenell A, Baron JA ym. Effect of calc...»5.
 • Tuoreessa meta-analyysissa (11 tutkimusta, joissa 11 921 henkilöä ja kalsiumravintolisä vähintään 1 000 mg/vrk, seurannan mediaani oli neljä vuotta) sydäninfarktiriski oli 27–31 % koholla, riski aivohalvaukseen ei-merkitsevästi 12–20 %:n koholla, mutta tällä ei ollut vaikutusta kuolleisuuteen.
 • Toisessa tuoreessa analyysissä «Wang L, Manson JE, Sesso HD. Calcium intake and ri...»1 päädyttiin toiseen tulokseen: kun yhdistettiin viiden seurantatutkimuksen tulokset, joissa oli spesifisesti tutkittu kalsiuminsaannin yhteyttä sydän- ja verisuonitautien riskiin «Wang L, Manson JE, Sesso HD. Calcium intake and ri...»1, pidettiin epätodennäköisenä, että kalsiumravintolisällä olisi merkittävää vaikutusta sydän- ja verisuonitautien riskiin.
 • Tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa analysoitiin 388 229:n 50–71 -vuotiaan henkilön ravinnon kalsiumin saantia ja kalsiumravintolisien käyttöä vuosina 1995–1996. Kalsiumlisiä käytti tuolloin noin puolet miehistä ja 70 % naisista. Keskimäärin 12 vuoden seurannan aikana ilmaantui 7904 sydänperäistä kuolemaa miehillä ja naisilla näitä oli 3874. Kalsiumlisää käyttäneiden miesten sydän- ja verisuonitautikuolleisuus ja sydänkuolleisuus oli noin 20 % suurempi kuin niillä, jotka eivät käyttäneet lisävalmisteita. Aivohaverikuolleisuudessa ei todettu eroa. Naisilla ei vastaavaa yhteyttä todettu. Tässäkään tutkimuksessa ravinnosta saatavalla kalsiumilla ei ollut minkäänlaista yhteyttä sydäntautikuolemiin «Xiao Q, Murphy RA, Houston DK ym. Dietary and supp...»6.

Kirjallisuutta

 1. Wang L, Manson JE, Sesso HD. Calcium intake and risk of cardiovascular disease: a review of prospective studies and randomized clinical trials. Am J Cardiovasc Drugs 2012;12:105-16 «PMID: 22283597»PubMed
 2. Michaëlsson K, Melhus H, Warensjö Lemming E ym. Long term calcium intake and rates of all cause and cardiovascular mortality: community based prospective longitudinal cohort study. BMJ 2013;346:f228 «PMID: 23403980»PubMed
 3. Lewis JR, Calver J, Zhu K ym. Calcium supplementation and the risks of atherosclerotic vascular disease in older women: results of a 5-year RCT and a 4.5-year follow-up. J Bone Miner Res 2011;26:35-41 «PMID: 20614474»PubMed
 4. Pentti K, Tuppurainen MT, Honkanen R ym. Use of calcium supplements and the risk of coronary heart disease in 52-62-year-old women: The Kuopio Osteoporosis Risk Factor and Prevention Study. Maturitas 2009;63:73-8 «PMID: 19394167»PubMed
 5. Bolland MJ, Avenell A, Baron JA ym. Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis. BMJ 2010;341:c3691 «PMID: 20671013»PubMed
 6. Xiao Q, Murphy RA, Houston DK ym. Dietary and supplemental calcium intake and cardiovascular disease mortality: the National Institutes of Health-AARP diet and health study. JAMA Intern Med 2013;173:639-46 «PMID: 23381719»PubMed