Takaisin Tulosta

Työkyvyttömyysmääritelmät ja työkyvyn arviointi

Lisätietoa aiheesta
Elina Kinnunen
8.1.2020

Ns. ammatillinen työkyvyttömyysmääritelmä koskee ainoastaan 60 vuotta täyttäneitä ja julkisen alan työsuhteessa olevia. Siinä työkykyä arvioidaan suhteessa omaan työhön, kuten sairauspäivärahakauden aikana. Muutoin työkykyä arvioidaan yleisen työkyvyttömyysmääritelmän mukaisesti, eli työeläkelakien mukainen työkyvyn käsite ei ole ammatillinen eikä myöskään työnantaja- tai yrityskohtainen. Työntekijän tai yrittäjän työkykyä arvioidaan kaikkiin niihin töihin, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää.