Takaisin Tulosta

Kelan vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus

Lisätietoa aiheesta
Elina Kinnunen
30.6.2014

Kelan vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta järjestetään vajaakuntoisille henkilöille työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi, jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina henkilön työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Henkilön työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon henkilön kokonaistilanne.

Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan kokonaistilanteen lisäksi huomioon, johtaako haettu kuntoutus todennäköisesti hakijan terveydentilaan sopivassa työssä jatkamiseen taikka hänen terveydentilaansa sopivaan työhön palaamiseen tai työelämään siirtymiseen.

Ks. www.kela.fi/ammatilliset-kuntoutuspalvelut «http://www.kela.fi/ammatilliset-kuntoutuspalvelut»1

Työterveyshuoltolain mukaista työkokeilua omalla työpaikalla voidaan tukea Kelan kuntoutusrahalla, kun se tapahtuu muissa kuin omissa työtehtävissä ja yhteistyössä työnantajan kanssa.

Ks. www.kela.fi/kuntoutusraha «http://www.kela.fi/kuntoutusraha»2