Takaisin Tulosta

Työeläkekuntoutus

Lisätietoa aiheesta
Elina Kinnunen
8.1.2020

Työeläkekuntoutuksella voidaan tukea alle 63-vuotiaita vakiintuneesti työelämässä olevia, joilla on sairaudesta aiheutunut työkyvyttömyys tai työkyvyttömyyden uhka lähivuosina sekä työskentelystä saatuja ansioita yhteensä vähintään 36 342,90 euroa (vuoden 2020 taso) hakemusta edeltäneen viiden kalenterivuoden ajalta.

Yleisin työeläkekuntoutuksen toimenpide on työkokeilu, jolla voidaan helpottaa työhön paluuta pitkittyneen sairauspoissaolon jälkeen. Myös täydennys- tai uudelleenkoulutus sekä kuntoutuksen suunnittelu on mahdollista.

Työeläkekuntoutus perustuu Työntekijän eläkelain 25 §:ssä määriteltyyn oikeuteen työeläkekuntoutukseen.

Lisätietoa on saatavissa myös työeläkelaitosten omilta kuntoutusneuvojilta ja verkkosivuilta.