Takaisin Tulosta

Diabeettisen retinopatian esiintyvyys ja eteneminen tupakoivilla ja tupakoimattomilla

Lisätietoa aiheesta
Sirkku Tulokas
27.8.2014

Tupakoinnin vaikutus diabeettisen retinopatian esiintyvyyteen ja etenemiseen on epäselvä.

 • Wisconsinissa tehtyyn tutkimukseen «Moss SE, Klein R, Klein BE. Association of cigaret...»1 valittiin alle 30-vuotiaana sairastuneet insuliinia käyttävät diabeetikot, 1 210 henkilöä, ja sattumanvarainen otos aikaisintaan 30-vuotiaana sairastuneita diabeetikoita, 1 780 henkilöä.
  • Lähtötason tutkimukset tehtiin 996 alle 30-vuotiaana sairastuneelle ja 1 370 vanhempana sairastuneelle.
  • Retinopatian ilmaantuvuus perustui 138 alle 30-vuotiaana sairastuneen ryhmään ja 154 vanhempana sairastuneen insuliinia käyttävien ryhmään. Vanhempana sairastuneiden ei-insuliinia käyttävien ryhmässä oli 321 diabeetikkoa. Kenelläkään ei näissä ryhmissä ollut retinopatiamuutoksia lähtötilanteessa.
  • Retinopatian etenemistä tutkittiin 4 vuoden aikana vastaavissa ryhmissä, joissa oli 530, 418 ja 486 diabeetikkoa. Heillä lähtötason retinopatiamuutokset olivat proliferatiivista retinopatiaa vähäisemmät.
  • Ainoa tupakoinnin ja retinopatian välinen merkitsevä yhteys oli tupakka-askivuosien ja proliferatiivisen retinopatian etenemisen välinen yhteys vanhempana sairastuneilla insuliinia käyttävillä diabeetikoilla.
  • Tutkijoiden johtopäätös oli se, ettei tupakointi ole merkittävä riskitekijä diabeettisessa retinopatiassa.
 • Eurodiab IDDM Complications -tutkimuksessa «Chaturvedi N, Stephenson JM, Fuller JH. The relati...»2 selvitettiin tupakoinnin, glukoositasapainon ja retinopatian välistä yhteyttä.
  • Tutkimukseen otettiin satunnainen otos 31 eri keskuksesta, yhteensä 3 250 tyypin 1 diabeetikkoa, joiden ikä vaihteli 15:sta 60 vuoteen. Tupakoivien osuus oli 35 % miehistä ja 29 % naisista.
  • Tupakoivilla oli huonompi glukoositasapaino tupakoimattomiin ja tupakoinnin lopettaneisiin verrattuna. Tupakoivilla oli enemmän retinopatiamuutoksia kuin tupakoimattomilla. Tupakoinnin lopettaneilla oli enemmän proliferatiivista retinopatiaa kuin tupakoimattomilla. Glukoositasapaino ei selittänyt eroja retinopatian esiintyvyydessä.
 • Düsseldorfissa tehtyyn prospektiiviseen monikeskustutkimukseen «Mühlhauser I, Bender R, Bott U ym. Cigarette smoki...»3 rekrytoitiin 636 tyypin 1 diabeetikkoa, joiden ikä vaihteli 15:sta 40 vuoteen, ja joilla ei lähtötilanteessa ollut elinmuutoksia.
  • Retinopatia selvitettiin tutkimuksen alussa ja 6 vuoden kuluttua oftalmoskopoiden tai valokuvaten.
  • Huolimatta monista analyyseistä ei yksiselitteistä yhteyttä tupakoinnin ja retinopatian välille tullut.
  • Tutkijat päättelevät tupakoinnin vaikutuksen silmänpohjamuutoksiin olevan monimutkaisen.

Kirjallisuutta

 1. Moss SE, Klein R, Klein BE. Association of cigarette smoking with diabetic retinopathy. Diabetes Care 1991;14:119-26 «PMID: 2060413»PubMed
 2. Chaturvedi N, Stephenson JM, Fuller JH. The relationship between smoking and microvascular complications in the EURODIAB IDDM Complications Study. Diabetes Care 1995;18:785-92 «PMID: 7555504»PubMed
 3. Mühlhauser I, Bender R, Bott U ym. Cigarette smoking and progression of retinopathy and nephropathy in type 1 diabetes. Diabet Med 1996;13:536-43 «PMID: 8799657»PubMed