Takaisin Tulosta

Obesiteetti ja diabeettinen retinopatia tyypin 1 diabeetikolla

Lisätietoa aiheesta
Vuokko Kallioniemi
27.8.2014

Keskivartalolle kertyvä ylipaino tyypin 1 diabeetikolla on ilmeisesti riskitekijä diabeettisen taustaretinopatian etenemiselle proliferatiiviseksi retinopatiaksi.

  • EURODIAB-tutkimuksen «Porta M, Sjoelie AK, Chaturvedi N ym. Risk factors...»1 yhteydessä 1 249 iältään 15–60-vuotiaalle tyypin 1 diabeetikolle tehtiin kliininen tutkimus, biokemialliset testit ja silmänpohjakuvaus vuosina 1989–91.
  • Toimenpiteet toistettiin noin 7,3 vuoden kuluttua. Kyseessä oli prospektiivinen monikeskustutkimus.
  • Proliferatiivinen retinopatia oli kehittynyt 157 potilaalle, kumulatiivinen insidenssi oli 17,3/1 000 potilasvuotta. HbA1c:n, proteinurian, sairastumisiän, sairastamisajan ja kohonneen verenpaineen lisäksi myös vyötärö-lantiosuhde näytti lisäävän proliferatiivisen retinopatian kehittymisen riskiä. Standardoidun regressio estimaatin arvo oli 1,24 ja p 0,02 eli yhteys oli kohtalainen.

Kirjallisuutta

  1. Porta M, Sjoelie AK, Chaturvedi N ym. Risk factors for progression to proliferative diabetic retinopathy in the EURODIAB Prospective Complications Study. Diabetologia 2001;44:2203-9 «PMID: 11793022»PubMed