Takaisin Tulosta

Ikä ja traumaoireet

Lisätietoa aiheesta
Raimo Isoaho
28.10.2014

Traumaoireita iäkkäillä on käsitelty seuraavissa, kotimaissa kirjallisuusviitteissä «Saarela T, Hiltunen P. Vaikeasti traumatisoitunut ...»1, «Tuomaala R. Kyllähän nyt pitäs olla jo semmonen ai...»2:

Saarela T, Hiltunen P. Vaikeasti traumatisoitunut vanhus «Saarela T, Hiltunen P. Vaikeasti traumatisoitunut ...»1

  • Hyvin tehty perinteinen kirjallisuuskatsaus vanhuusiän traumaperäisestä stressihäiriöstä.

Tuomaala R. ”Kyllähän nyt pitäs olla jo semmonen aika, että pääsis niin kö keskustelemhan näistä asioista.” Väitöskirja «Tuomaala R. Kyllähän nyt pitäs olla jo semmonen ai...»2

  • Ainutlaatuiseen aineistoon perustuva kotimainen väitöskirja, joka käsittelee nimenomaan erittäin vaikeiden elämäntapahtumien seurauksia iäkkäässä väestössä.
  • Väitöskirja on tehty laadullisin menetelmin eikä siitä voida tehdä näytönastekatsausta samaan tapaan kuin kvantitatiivisin menetelmin tehdyistä tutkimuksista.
  • Ks. Turun yliopiston sähköinen julkaisuarkisto https://oa.doria.fi/handle/10024/42826 «https://oa.doria.fi/handle/10024/42826»1

Kirjallisuutta

  1. Saarela T, Hiltunen P. Vaikeasti traumatisoitunut vanhus. Suom Lääkäril 2013;68:217-22
  2. Tuomaala R. Kyllähän nyt pitäs olla jo semmonen aika, että pääsis niin kö keskustelemhan näistä asioista. Tutkimus lappilaisten huutolaisten, sotavankien ja partisaanien uhrien elämänkulusta, voimavaroista, terveydestä ja sairauksista. Väitöskirja. Turun yliopisto. Ann. Univ. Turkuensis C 274