Takaisin Tulosta

Sydänpotilaan toimintakyvyn tutkiminen

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Stabiili sepelvaltimotauti
18.3.2015
Taulukko 1. Sydänpotilaan toimintakyvyn tutkiminen
Kuormitustaso
rasituskokeessa
Hapenkulutus
ml/min/kg
Metabolinen ekvivalentti
(MET)
Toiminto tai
työtehtävä
10–50 W alle 15 2–3 Kävely 3 km/t, toimisto-, valvomo- tai kevyt kotitaloustyö
50–75 W 15–20 4–5 Kävely 5–6 km/t, raskaat työvaiheet sairaanhoito-, asennus- ja kotitaloustyössä
75–100 W 20–25 6–7 Kävely 6–7 km/t, rakennus-, nosto- ja raskaat siivoustyöt
100–150 W 25–30 7–9 Kävely tai hölkkä 7–8 km/t ja raskaat työvaiheet rakennus- tai varastotyössä
150–200 W 30–40 yli 9 Juoksu 9–10 km/t, metsurin työ, käsin kaivutyöt, kalusteiden kantaminen tms.
Sydänpotilaan rasituskokeella mitatun fyysisen suorituskyvyn vaikutus työkykyyn
Suorituskyky Työikäisen työkyky
Yli 7 MET yli 100 W Kykenee raskaaseenkin työhön
Alle 5 MET alle 75 W Rajoittunut työkyky kevyessäkin työssä
Alle 3 MET alle 50 W suorituskyvyllä Vakava sairaus, työkyvyttömyys

Kirjallisuutta

  1. Sydänpotilaan toimintakyvyn tutkiminen. Sydänsairaudet 16.6.2014. Raimo Kettunen © 2014 Kustannus Oy Duodecim. Artikkelin tunnus: syd00060