Takaisin Tulosta

Alhainen sosioekonominen asema on yhteydessä lisääntyneeseen persoonallisuushäiriön riskiin

Lisätietoa aiheesta
Jyrki Korkeila
10.2.2015

Epidemiologisissa tutkimuksissa «Samuels J, Eaton WW, Bienvenu OJ 3rd ym. Prevalenc...»1, «Coid J, Yang M, Tyrer P ym. Prevalence and correla...»2 on havaittu, että B-ryhmän persoonallisuushäiriöiden esiintyvyys on muuta väestöä tavallisempaa niillä, joiden koulutus- ja tulotaso on matala. B-ryhmän persoonallisuushäiriöitä on keskimäärin 1,4–2,1 kertaa enemmän matalissa tuloluokissa korkeisiin verrattuna.

Tutkimuksen «Dohrenwend BP, Levav I, Shrout PE ym. Socioeconomi...»3 satunnaistetussa väestöotoksessa (N = 5 000) verrattiin etnisen statuksen ja sosioekonomisen statuksen yhteyttä psykiatrisiin häiriöihin tavoitteena selvittää näiden tekijöiden keskinäistä määräävyyttä. Sosiaalisen selektion eli sosiaalisen aseman heikkeneminen sairastuneen matalan sosiaalisen aseman selittävänä tekijänä painottui skitsofreniassa, mutta sosiaalinen asema lisäsi häiriön riskiä miehillä viisinkertaisesti antisosiaalisessa persoonallisuushäiriössä ja päihdediagnooseissa.

Prospektiivisessa haastattelututkimuksessa «Johnson JG, Cohen P, Dohrenwend BP ym. A longitudi...»4 seurattiin 736 perhettä neljässä vaiheessa vuosien 1975–1993 välillä. Matalaa sosioekonomista asemaa mitattiin vanhemman koulutustasolla, ammatillisella asemalla, tulotasolla ja lukion päästötodistuksella. Tutkimuksessa havaittiin kaikilla sosioekonomisen aseman mittareilla persoonallisuushäiriöiden sosiaalista kausaatiota tukeva, merkitsevä löydös, kun vanhempien psykiatrinen häiriö ja lapsen älykkyysosamäärä vakioitiin (vanhemmalla ei lukion päästötodistusta ja lapsella persoonallisuushäiriö: AOR = 2,33, 95 % luottamusväli 1,62–3,35; vanhemmalla ei korkeakoulututkintoa ja lapsella persoonallisuushäiriö: AOR = 1,13, 95 % luottamusväli 1,04–1,22; vanhemman tulotaso köyhyysrajan alapuolella ja lapsella persoonallisuushäiriö: AOR = 1,97, 95 % luottamusväli 1,13–3,41; vanhemmalla ei korkeaa ammatillista asemaa ja lapsella persoonallisuushäiriö: AOR = 1,22, 95 % luottamusväli 1,08–1,37; vanhemmalla ei ammatillista pätevöitymistä edellyttävää ammattia ja lapsella persoonallisuushäiriö: AOR = 2,43, 95 % luottamusväli 1,48–3,98).

Kirjallisuutta

  1. Samuels J, Eaton WW, Bienvenu OJ 3rd ym. Prevalence and correlates of personality disorders in a community sample. Br J Psychiatry 2002;180:536-42 «PMID: 12042233»PubMed
  2. Coid J, Yang M, Tyrer P ym. Prevalence and correlates of personality disorder in Great Britain. Br J Psychiatry 2006;188:423-31 «PMID: 16648528»PubMed
  3. Dohrenwend BP, Levav I, Shrout PE ym. Socioeconomic status and psychiatric disorders: the causation-selection issue. Science 1992;255:946-52 «PMID: 1546291»PubMed
  4. Johnson JG, Cohen P, Dohrenwend BP ym. A longitudinal investigation of social causation and social selection processes involved in the association between socioeconomic status and psychiatric disorders. J Abnorm Psychol 1999;108:490-9 «PMID: 10466273»PubMed