Takaisin Tulosta

Aivomuutokset

Lisätietoa aiheesta
Hasse Karlsson
13.2.2015

Hippokampuksessa ja amygdalassa esiintyy epäspesifisiä rakenteellisia muutoksia

Hippokampuksen ja amygdalan eli mantelitumakkeen tilavuuden muutoksista epävakaassa persoonallisuushäiriössä tehdyistä tutkimuksista tehtiin meta-analyysi «Ruocco AC, Amirthavasagam S, Zakzanis KK. Amygdala...»1, johon luettiin mukaan 11 eri tutkimusta. Näissä tutkimuksissa oli potilaita yhteensä 205 ja verrokkeja 222. Hippokampusten koko oli 11 % ja amygdalan tilavuus 13 % verrokkeja pienempi kummallakin puolella. Komorbidi depressio, posttraumaattinen stressihäiriö ja päihdehäiriöt eivät liittyneet havaittuihin muutoksiin. Käytössä ollut lääkehoito ei ollut lievittänyt tilavuuden muutoksia.

Yhdessä tutkimuksessa «Hazlett EA, New AS, Newmark R ym. Reduced anterior...»2 mitattiin anteriorisen singulumin tunnetilojen säätelyyn liittyvän osan (BA 24, 25, 32) kokoa epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivillä potilailla (N = 50, joista 13:lla oli komorbidi skitsotypaalinen persoonallisuushäiriö). Löydöksenä oli, että puhtaalla (ei-komorbidilla) epävakaalla ryhmällä oli harmaan aineen vähenemää BA 24 -alueella.

Edellä mainittuja muutoksia on havaittu jo murrosikäisillä epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivillä. Yhdessä tutkimuksessa «Richter J, Brunner R, Parzer P ym. Reduced cortica...»3 aivokuoren tilavuus todettiin pienemmäksi kuin verrokeilla frontaalisesti (oikea keskifrontaalipoimu ja alemman frontaalipoimun orbitaalinen osa) ja parietaalisesti (ylempi parietaalipoimu molemminpuolisesti). Tutkimuksen aineistona oli 20 epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivää, 20 verrokkia ja 20 kliinistä verrokkia.

Toisessa tutkimuksessa «Chanen AM, Velakoulis D, Carison K ym. Orbitofront...»4 havaittiin ristiriitaisesti 20 potilaan ja 20 verrokin välillä eroja vain orbitofrontaalisen alueen tilavuudessa.

Toiminnallisissa magneettikuvauksissa epävakailla persoonallisuushäiriöpotilailla on havaittu konnektiivisuuden muutoksia mantelitumakkeen ja frontaalisten alueiden sekä anteriorisen singulumin välillä «Krause-Utz A, Elzinga BM, Oei NY ym. Amygdala and ...»5, «Krause-Utz A, Veer IM, Rombouts SA ym. Amygdala an...»6.

Kirjallisuutta

  1. Ruocco AC, Amirthavasagam S, Zakzanis KK. Amygdala and hippocampal volume reductions as candidate endophenotypes for borderline personality disorder: a meta-analysis of magnetic resonance imaging studies. Psychiatry Res 2012;201:245-52 «PMID: 22507760»PubMed
  2. Hazlett EA, New AS, Newmark R ym. Reduced anterior and posterior cingulate gray matter in borderline personality disorder. Biol Psychiatry 2005;58:614-23 «PMID: 15993861»PubMed
  3. Richter J, Brunner R, Parzer P ym. Reduced cortical and subcortical volumes in female adolescents with borderline personality disorder. Psychiatry Res 2014;221:179-86 «PMID: 24503371»PubMed
  4. Chanen AM, Velakoulis D, Carison K ym. Orbitofrontal, amygdala and hippocampal volumes in teenagers with first-presentation borderline personality disorder. Psychiatry Res 2008;163:116-25 «PMID: 18395424»PubMed
  5. Krause-Utz A, Elzinga BM, Oei NY ym. Amygdala and Dorsal Anterior Cingulate Connectivity during an Emotional Working Memory Task in Borderline Personality Disorder Patients with Interpersonal Trauma History. Front Hum Neurosci 2014;8:848 «PMID: 25389397»PubMed
  6. Krause-Utz A, Veer IM, Rombouts SA ym. Amygdala and anterior cingulate resting-state functional connectivity in borderline personality disorder patients with a history of interpersonal trauma. Psychol Med 2014;44:2889-901 «PMID: 25066544»PubMed