Takaisin Tulosta

Jäljennösten ja indeksin otto (video)

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD)
16.4.2021

Kuvannut: HLL Teemu Tirri, Turun Yliopisto