Takaisin Tulosta

SGLT2 estäjä ja ketoasidoosi

Lisätietoa aiheesta
Juha Saltevo
29.1.2016

Diabeettinen ketoasidoosi on mahdollinen SGLT2 estäjä hoidon aikana.

SGLT2:n estäjiä (kanagliflotsiinia, dapagliflotsiinia tai empagliflotsiinia) tyypin 2 diabeteksen hoitoon saaneilla potilailla on raportoitu haittavaikuksena vakavaa ketoasidoosia. Diabeettinen ketoasidoosi oli monissa näistä tapauksista epätyypillistä siten, että verenglukoosipitoisuuksien havaittiin olevan vain kohtalaisesti suurentuneet.

SGLT2:n estäjiin liittyvän diabeettisen ketoasidoosin mekanismia ei toistaiseksi tunneta. Potilailla oli osassa tapauksista juuri ennen ketoasidoosin ilmaantumista tai ketoasidoosin aikana ollut nestevajausta, ruokahaluttomuutta, laihtumista, infektio tai oksentelua tai potilas oli ollut leikkauksessa, insuliiniannosta oli pienennetty tai diabetes oli ollut huonossa hoitotasapainossa.

Jos SGLT2:n estäjiä käyttävällä potilaalla on asidoosin oireita, häneltä pitää testata ketoaineet, jotta diagnoosin ja potilaan hoidon viivästyminen vältetään.