Takaisin Tulosta

Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
12.12.2018

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 12.12.2018
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen, Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen Nuorisopsykiatrian jaoksen asettama työryhmä
  • Eeva Aronen (puheenjohtaja)
  • Nina Lindberg (kokoava kirjoittaja 2.3.2018 saakka)
  • Päivi Santalahti (kokoava kirjoittaja 2.3.2018 lähtien)
  • Jorma Fredriksson
  • Sauli Hyvärinen
  • Riittakerttu Kaltiala-Heino
  • Päivi Kilpinen-Loisa
  • Pirjo Mäki †
  • Jukka Ollikainen
  • Arto Pitkänen
  • Riitta Vänskä
  • Arja Tuunainen
 • Asiantuntijat
  • Silja Kosola
  • Mauri Marttunen
  • Taina Laajasalo
  • Eila Laukkanen
  • Sirkku Rahikkala
  • Laura Repo
  • Mia Tapiola