Takaisin Tulosta

Mikrobilääkitys

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Parodontiitti
26.4.2016
Mikrobilääkitys Vaikutus kiinnitystasoon Vaikutus taskusyvyyteen Vaikutus ien-verenvuotoon Sivuvaikutuksia
Amoksisilliini + metronidatsoli
(11 tutkimusta)
+ ++ + runsaasti
Metronidatsoli
(4 tutkimusta)
++ ++ -
Atsitromysiini
(9 tutkimusta)
+ ++ + resistenssin kehittyminen
Doksisykliini
(2 tutkimusta)
- - -
++; > 50 % tutkimuksista tilastollisesti merkittävä hyöty testiryhmässä
+; < 50 % tutkimuksista tilastollisesti merkittävä hyöty testiryhmässä
-; ei eroa testi- ja kontrolliryhmän välillä

Johtopäätös: Suurin hyöty hoidettaessa aggressiivista parodontiittia ja vaikeaa kroonista parodontiittia (taskusyvyys > 6 mm)

Garcia Canas P, Khouly I, Sanz J, Loomer PM. Effectiveness of systemic antimicrobial therapy in combination with scaling and root planing in the treatment of periodontitis: a systematic review. J Am Dent Assoc 2015;146:150-63

  • Vertailu SRP + mikrobilääkitys vs. pelkkä SRP
  • Vuosien 2002–2013 tutkimukset, joissa seuranta-aika vähintään 6 kk
  • Huom. mikrobilääkitysten (erityisesti amoksisilliini + metronidatsoli) annostuksissa suurta vaihtelua