Takaisin Tulosta

Papa-seuranta ja kolposkopian indikaatiot HIV-positiivisilla naisilla

Lisätietoa aiheesta
Marja Simojoki
4.5.2016

HIV-positiivisilla papa-testi tulisi tehdä HIV-infektion diagnoosivaiheessa 2–3 kertaa vuoden välein, jonka jälkeen voidaan siirtyä 3 vuoden välein tehtävään papaseulontaan. Kolposkopia tulisi tehdä 2 peräkkäisen ASC-US-löydöksen jälkeen tai heti, jos papakokeessa on LSIL tai vahvempi muutos.

  • Laajan asiantuntija paneelin tekemä hoitosuositus HIV-positiivisten potilaiden opportunististen infektioiden profylaksiasta ja hoidosta. Papillomavirusinfektioiden osalta julkaisu on viimeksi päivitetty 9/2015. Suosituksessa on käyty läpi 142 julkaisua ja niiden pohjalta on saatu A-C-tason näyttöä suositusten pohjaksi, mutta pääsääntöisesti näyttö on B-tason näyttöä. Suosituksessa käydään läpi antiretroviraalisen lääkityksen (HAART) vaikutus HPV-infektioon ja sen aiheuttaman tautitaakan esiintyvyyteen, seulontaan ja hoitoon. Suositus on tehty uusimpiin alan julkaisuihin pohjautuen.
  • National Institute of Health (NIH) 2015 päivittämä katsausartikkeli ja ohje HIV-positiivisen naisen HPV-infektion seulonnasta ja hoidosta.
  • Kommentti: Centers for Disease Control and Prevention/National Institutes of Health/HIV Medicine Association ovat julkaisset vuodesta 1989 lähtien hoitosuosituksia HIV-positiivisten aikuisten ja nuorten opportunististen infektioiden profylaksiasta ja hoidosta. Tätä suositusta tarkastellaan ja korjataan vuosittain uusiiin tutkimustuloksiin pohjautuen. Paneelistit tekevät työtä 4-vuoden periodeissa ja paneelissa on 100 kyseisen alan asiantuntijaa. Suositut on tehty Yhdysvaltojen terveydenhultojärjetelmään sovltuvaksi, mutta se on otettu käyttöön laajalti maailmanlaajuisesti kuhunkin maahan soveltuvin osin. Suomen oloihin suositus soveltuu hyvin, mutta hr-HPV-tyypitykseen perustuvaa suositusta ei Suomessa vielä oteta käyttöön.

Kirjallisuutta

  1. Siberry GK, Abzug MJ, Nachman S ym. Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Exposed and HIV-Infected Children. Human Papillomavirus Disease. Downloaded from http://aidsinfo.nih.gov/guideline