Takaisin Tulosta

Imikimodivoide emättimen ja ulkosynnyttimien solumuutosten hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Annika Riska
4.5.2016
 • Imikimodi on immuunivasteen muuntaja. Imikimodi-emulsiovoide indusoi alfa-interferonia ja muita sytokiineja «Hemmi H, Kaisho T, Takeuchi O ym. Small anti-viral...»1. Imikimodi-emulsiovoidetta on pitkään käytetty vulvan ulkoisten kondyloomien hoidossa «Moore RA, Edwards JE, Hopwood J ym. Imiquimod for ...»2. Sillä on todettu teho myös ihon tyvisolusyövässä faasi III tutkimuksissa «Geisse J, Caro I, Lindholm J ym. Imiquimod 5% crea...»3. Myös CIN 2-3 -muutoksia on hoidettu menestyksekkäästi imikimodi-emätinpuikoilla randomoidussa prospektiivisessa plasebokontrolloidussa 59 potilaan tutkimuksessa Itävallassa. 73 %:lla hoitoryhmässä muutokset regressoituivat histologisesti ja 39 %:lla plaseboryhmässä. Täydellinen hoitovaste saatiin 47 %:lla imikimodiryhmässä ja 14 %:lla plaseboryhmässä «Grimm C, Polterauer S, Natter C ym. Treatment of c...»4.
 • Emättimen solumuutosten (histologinen LSIL/HSIL) hoidosta vaginaalisella imikimodivoiteella on muutamia prospektiivisia non-randomoituja tutkimuksia. Yhdessä potilaat olivat nuoria ja valtaosalla oli histologinen LSIL-muutos «Buck HW, Guth KJ. Treatment of vaginal intraepithe...»5. Tässä työssä 85 %:lla tuli täydellinen hoitovasta 5 % imikimodi-emulsiovoiteella annostuksella 0,25 g kerran viikossa 3 viikon ajan. Toisessa tutkimuksessa oli vain 7 potilasta, joilla kuitenkin solumuutokset olivat vahvemmat (histologinen HSIL) «Haidopoulos D, Diakomanolis E, Rodolakis A ym. Can...»6. Tässä tutkimuksessa käytettiin 5 % imikimodi-emulsiovoidetta kolmasti viikossa 8 viikon ajan. Täydellinen hoitovaste saatiin 57 %:lla eivätkä solumuutokset uusineet yhdelläkään 18,4 kk seurannassa. Sivuoireina potilaille saattaa tulla flunssan kaltaisia oireita, lämpöilyä, kuumotusta, kirvelyä ja kutinaa sekä emättimeen että ulkosynnyttimiin. Oireet ovat ohimeneviä ja yleensä esiintyvät annostelupäivän jälkeisinä muutamana päivänä.
 • HYKS:ssä on tehty satunnaistettu kolmihaarainen prospektiivinen pilottitutkimus imikimodi-emätinpuikoilla (12,5 mg), joita on annosteltu kahden viikon ajan kerran viikossa, sitten kahdesti viikossa yhteensä 8 viikon ajan. Hoitoa verrattiin laserhoitoon ja seurantaan. Hoitotulokset olivat yhtä hyviä laserhoito- ja imikimodiryhmässä, mutta imikimodihoidolla suuren riskin HPV-infektio väistyi useammin «Tainio K, Jakobsson M, Louvanto K ym. Randomised t...»11.
 • Ohjeena imikimodivoiteen käytöstä voi pitää: kahden ensimmäisen viikon ajan kerran viikossa iltaisin, seuraavien kuuden viikon ajan kahdesti viikossa; yhteensä 8 viikon ajan.
 • Ulkosynnyttimien solumuutosten (histologinen LSIL/HSIL) hoidossa imikimodihoitoa on käytetty pidempään ja seuranta-ajat ovat pisimmillään olleet 7 vuotta «Terlou A, van Seters M, Ewing PC ym. Treatment of ...»8. Hoitoajat vaihtelevat: yleisimmin aluksi paikallisesti kerran viikossa nostaen annosta kahteen-kolmeen kertaan viikossa (riippuen sivuoireista) 3–4 kuukauden ajan «van Seters M, van Beurden M, ten Kate FJ ym. Treat...»7, «Iavazzo C, Pitsouni E, Athanasiou S ym. Imiquimod ...»10. Sivuvaikutuksia ovat paikallinen ärsytys, kuumotus, kirvely ja kutina «Westermann C, Fischer A, Clad A. Treatment of vulv...»9.

Kirjallisuutta

 1. Hemmi H, Kaisho T, Takeuchi O ym. Small anti-viral compounds activate immune cells via the TLR7 MyD88-dependent signaling pathway. Nat Immunol 2002;3:196-200 «PMID: 11812998»PubMed
 2. Moore RA, Edwards JE, Hopwood J ym. Imiquimod for the treatment of genital warts: a quantitative systematic review. BMC Infect Dis 2001;1:3 «PMID: 11401728»PubMed
 3. Geisse J, Caro I, Lindholm J ym. Imiquimod 5% cream for the treatment of superficial basal cell carcinoma: results from two phase III, randomized, vehicle-controlled studies. J Am Acad Dermatol 2004;50:722-33 «PMID: 15097956»PubMed
 4. Grimm C, Polterauer S, Natter C ym. Treatment of cervical intraepithelial neoplasia with topical imiquimod: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2012;120:152-9 «PMID: 22914404»PubMed
 5. Buck HW, Guth KJ. Treatment of vaginal intraepithelial neoplasia (primarily low grade) with imiquimod 5% cream. J Low Genit Tract Dis 2003;7:290-3 «PMID: 17051086»PubMed
 6. Haidopoulos D, Diakomanolis E, Rodolakis A ym. Can local application of imiquimod cream be an alternative mode of therapy for patients with high-grade intraepithelial lesions of the vagina? Int J Gynecol Cancer 2005;15:898-902 «PMID: 16174242»PubMed
 7. van Seters M, van Beurden M, ten Kate FJ ym. Treatment of vulvar intraepithelial neoplasia with topical imiquimod. N Engl J Med 2008;358:1465-73 «PMID: 18385498»PubMed
 8. Terlou A, van Seters M, Ewing PC ym. Treatment of vulvar intraepithelial neoplasia with topical imiquimod: seven years median follow-up of a randomized clinical trial. Gynecol Oncol 2011;121:157-62 «PMID: 21239049»PubMed
 9. Westermann C, Fischer A, Clad A. Treatment of vulvar intraepithelial neoplasia with topical 5% imiquimod cream. Int J Gynaecol Obstet 2013;120:266-70 «PMID: 23219095»PubMed
 10. Iavazzo C, Pitsouni E, Athanasiou S ym. Imiquimod for treatment of vulvar and vaginal intraepithelial neoplasia. Int J Gynaecol Obstet 2008;101:3-10 «PMID: 18222451»PubMed
 11. Tainio K, Jakobsson M, Louvanto K ym. Randomised trial on treatment of vaginal intraepithelial neoplasia-Imiquimod, laser vaporisation and expectant management. Int J Cancer 2016;139:2353-8 «PMID: 27428506»PubMed