Takaisin Tulosta

Lisätietoa kohdunkaulan syövän seulonnan organisoinnin, suunnittelun, arvioinnin ja seulontakutsun osalta

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset
4.5.2016
 • Kohdunkaulan syövän organisoinnin, suunnittelun ja arvioinnin tulee käsittää mm. ohjeet ja määritelmät seuraavista:
  • seulonnan kohderyhmät
  • kutsumenettely uusintakutsuineen
  • hyväksyttävien seulontayksiköiden ja niiden henkilökunnan toiminta ja laatu (EU:n laadunvarmistusohjeet «Arbyn M, Anttila A, Jordan J ym. European guidelin...»1)
  • seulontamenetelmät
  • hyvät laboratoriokäytännöt
  • seulontatestin laatu (EU:n laadunvarmistusohjeet «Arbyn M, Anttila A, Jordan J ym. European guidelin...»1)
  • testipositiivisuuden määrittely
  • jatkotutkimusten ja -seurannan (riskiryhmät) aiheet
  • jatkotutkimukset, diagnostiikka ja hoito
  • seurannan toteutus,
  • toiminnan ja tulosten raportointi Joukkotarkastusrekisterille ja kunnille.

Seulontakutsut

 • Seulontaan kutsuttavat määritetään väestörekisteristä tuoreimman väestöluettelon avulla syntymävuoden ja seulonnan kalenterivuoden perusteella.
 • Joukkotarkastusrekisterin kutsupalvelu voi toimittaa kuntiin ja laboratorioihin seulonnan kohdeväestön nimi- ja osoitetiedot sopimusten perusteella. Kutsupalvelun ylläpitämät, säännöllisesti päivittyvät väestötiedot mahdollistavat sen, että kaikki kohdeväestöön kuuluvat kutsutaan seulontaan Valtioneuvoston asetuksen edellyttämänä kutsuvuonna «http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/2011033»1 ja riskiryhmäseurannan edellyttämässä aikataulussa
 • Osallistuminen on edellytys seulonnan onnistumiselle.
  • Seulottaville on annettava riittävä tieto seulonnasta ja kohdunkaulan syövästä.
  • Seulontakutsun yhteydessä tulee antaa valmiiksi varattu aika näytteenottoon
  • Uusintakutsut, hyvin toimiva joustava ajanvarausjärjestelmä ja valmiiksi annetut ajat ovat tärkeitä. Lisäksi on tarjottava mahdollisuus ajan siirtoon tai peruutukseen joko puhelimitse tai Internetin välityksellä «Arbyn M, Anttila A, Jordan J ym. European guidelin...»1.
  • Jos kutsuttu ei tule seulontaan ensimmäisen kirjallisen kutsun saatuaan, pitää hänelle lähettää uusintakutsu, jossa on valmiiksi varattu näytteenottoaika.
 • Kotona otettavaa näytettä (self-sampling) voidaan käyttää seulontaan osallistumisen lisääjänä niille naisille, jotka eivät osallistuneet uusintakutsun perusteella
 • Seulontatuloksen aiheuttamat toimenpiteet
 • Joukkotarkastusrekisteri poimii keskitetysti seulontaohjelmassa riskiryhmäseulontaan kutsuttavat sille toimitetun seulonta-aineiston avulla. Näin voidaan huolehtia siitä, ettei kukaan putoa pois seurannasta esim. maassamuuton tai kunnan seulontapalvelun tuottajaa koskevan muutoksen seurauksena.
 • Seulontayksikkö huolehtii riskiryhmäseulontaan kutsumisesta, ja sitä koskevan sopimuksen tulisi sisältyä laboratorion kanssa tehtävään seulontasopimukseen.
 • Jos potilas on saanut lähetteen jatkotutkimuksiin (yleensä kolposkopiaan), vastuu jatkoseurannasta on kyseisellä jatkotutkimusyksiköllä.

Kirjallisuutta

 1. Arbyn M, Anttila A, Jordan J ym. European guidelines for quality assurance on cervical cancer screening. 2 ed. Brussels: European Community, 2008
 2. Meijer CJ, Berkhof J, Castle PE ym. Guidelines for human papillomavirus DNA test requirements for primary cervical cancer screening in women 30 years and older. Int J Cancer 2009;124:516-20 «PMID: 18973271»PubMed