Takaisin Tulosta

Liikapaino ja aivoinfarktiriski

Lisätietoa aiheesta
Laura Koso
4.7.2016

Liikapaino ja lihavuus liittyvät suurentuneeseen aivoinfarktin riskiin sekä miehillä että naisilla «Strazzullo P, D'Elia L, Cairella G ym. Excess body...»1.

Lihavuuden aivoinfarktiriskiä lisäävä vaikutus välittyy osin muiden sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden kautta «Strazzullo P, D'Elia L, Cairella G ym. Excess body...»1, «Emerging Risk Factors Collaboration, Wormser D, Ka...»2, «Hu G, Tuomilehto J, Silventoinen K ym. Body mass i...»3.

Aivohalvausaineistossa «Global Burden of Metabolic Risk Factors for Chroni...»4 on todettu, että 3/4 kohonneeseen painoindeksiin liittyvästä ylimääräisestä aivohalvausriskistä välittyy kohonneen verenpaineen, dyslipidemian ja hyperglykemian kautta. Kohonnut verenpaine on tärkein välittävä tekijä.

Suomalaisessa lähes 50 000 henkilöä käsittävässä kohorttitutkimuksessa «Hu G, Tuomilehto J, Silventoinen K ym. Body mass i...»3 on havaittu, että BMI:n (body mass index) nousu yhdellä yksiköllä lisää aivoinfarktin riskiä miehillä 5 % ja naisilla 4 % «Hu G, Tuomilehto J, Silventoinen K ym. Body mass i...»3.

Liikapainon mittareista sekä korkea BMI että vyötärölihavuutta kuvaavat suurentuneet vyötärön ympärys ja vyötärö-lantiosuhde liittyvät kohonneeseen aivoinfarktin riskiin. Vyötärölihavuuden mittareiden yhteys aivoinfarktiriskiin näyttää olevan BMI:a vahvempi «Emerging Risk Factors Collaboration, Wormser D, Ka...»2.

Suurentuneet BMI, vyötärönympärys ja vyötärö-lantiosuhde liittyvät kohonneeseen aivoinfarktiriskiin voimakkaammin nuoremmassa kuin vanhemmassa ikäryhmässä «Emerging Risk Factors Collaboration, Wormser D, Ka...»2.

Noin 13 500 henkilöä käsittävässä kohorttitutkimuksessa «Yatsuya H, Yamagishi K, North KE ym. Associations ...»5 kohonneet vyötärölihavuuden mittarit olivat yhteydessä kaikkiin aivoinfarktin alatyyppeihin. Kohonnut BMI oli yhteydessä non-lakunaariseen ja kardioemboliseen aivoinfarktiin. Välittävät tekijät selittivät suuren osan yhteydestä, koska tilastollinen merkitsevyys hävisi näiden vakioinnin jälkeen «Yatsuya H, Yamagishi K, North KE ym. Associations ...»5.

Ks. myös Käypä hoito -suositus Lihavuus (aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)»1.

Kirjallisuutta

  1. Strazzullo P, D'Elia L, Cairella G ym. Excess body weight and incidence of stroke: meta-analysis of prospective studies with 2 million participants. Stroke 2010;41:e418-26 «PMID: 20299666»PubMed
  2. Emerging Risk Factors Collaboration, Wormser D, Kaptoge S ym. Separate and combined associations of body-mass index and abdominal adiposity with cardiovascular disease: collaborative analysis of 58 prospective studies. Lancet 2011;377:1085-95 «PMID: 21397319»PubMed
  3. Hu G, Tuomilehto J, Silventoinen K ym. Body mass index, waist circumference, and waist-hip ratio on the risk of total and type-specific stroke. Arch Intern Med 2007;167:1420-7 «PMID: 17620537»PubMed
  4. Global Burden of Metabolic Risk Factors for Chronic Diseases Collaboration (BMI Mediated Effects), Lu Y, Hajifathalian K ym. Metabolic mediators of the effects of body-mass index, overweight, and obesity on coronary heart disease and stroke: a pooled analysis of 97 prospective cohorts with 1·8 million participants. Lancet 2014;383:970-83 «PMID: 24269108»PubMed
  5. Yatsuya H, Yamagishi K, North KE ym. Associations of obesity measures with subtypes of ischemic stroke in the ARIC Study. J Epidemiol 2010;20:347-54 «PMID: 20595781»PubMed