Takaisin Tulosta

Lisätietoa kohdunkaulansyövän seulonnan käytännön järjestelyistä

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset
15.8.2016

Kirjallisuutta

  1. Anttila A, Arbyn M, De Vuyst H, Dillner J, Dillner L, Franceschi S, Patnick J, Ronco G, Segnan N, Suonio E, Törnberg S & von Karsa L (eds.). European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening. Second edition, Supplements. Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2015 saatavana http://bookshop.europa.eu/en/european-guidelines-for-quality-assurance-in-cervical-cancer-screening-pbEW0115451/
  2. Virtanen A, Anttila A, Luostarinen T ym. Improving cervical cancer screening attendance in Finland. Int J Cancer 2015;136(6):E677-84 «PMID: 25178683»PubMed
  3. Virtanen A, Nieminen P, Niironen M ym. Self-sampling experiences among non-attendees to cervical screening. Gynecol Oncol 2014;135(3):487-94 «PMID: 25284037»PubMed
  4. Virtanen A, Nieminen P, Malila N ym. Itse otettavat näytteet ja uusintakutsut lisäävät osallistumista kohdunkaulasyöpää ehkäiseviin seulontoihin. Duodecim 2013;129(16):1709-17 «PMID: 24069641»PubMed
  5. Virtanen A, Anttila A, Luostarinen T ym. Self-sampling versus reminder letter: effects on cervical cancer screening attendance and coverage in Finland. Int J Cancer 2011;128(11):2681-7 «PMID: 20669228»PubMed
  6. Arbyn M, Anttila A, Jordan J ym. European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. 2 ed. Brussels: European Community, 2008
  7. Eaker S, Adami HO, Granath F ym. A large population-based randomized controlled trial to increase attendance at screening for cervical cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004;13(3):346-54 «PMID: 15006907»PubMed
  8. Broberg G, Jonasson JM, Ellis J ym. Increasing participation in cervical cancer screening: telephone contact with long-term non-attendees in Sweden. Results from RACOMIP, a randomized controlled trial. Int J Cancer 2013;133(1):164-71 «PMID: 23233356»PubMed