Takaisin Tulosta

Papatestin ottoon liittyviä käytännön näkökohtia

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset
16.8.2016

Gynekologinen irtosolunäyte (papatesti)

 • Irtosolututkimuksen onnistumisen edellytyksenä on teknisesti hyvänlaatuinen näyte (ks. lisätietoa aiheesta «Papa-näytteen otto»1).
 • Seulonta- tai seurantanäytettä ei mielellään oteta kuukautisten tai kliinisesti todetun kolpiitin tai servisiitin yhteydessä.
  • Kyseiset oireet eivät kuitenkaan ole este näytteenotolle, jos näytettä ei saada otettua infektion parannuttua.
  • Kuukautis- tai valkovuoto pyyhitään pois ennen näytteenottoa.
 • Raskaus ei ole este näytteenotolle.
  • Myös kohdunkaulakanavan harjanäytteen ottaminen on turvallista raskauden kestosta riippumatta.
 • kohdunkaulakanavan lieriösolut puuttuvat noin 10 %:ssa harjalla otetuista näytteistä. Jos harjanäyte on otettu asianmukaisesti kohdunkaulakanavasta, ei näytettä tarvitse uusia.
 • Lähetteeseen merkitään ainakin seuraavat tiedot:
  • näytteenoton syy (seulonta, seuranta, infektio)
  • tiedot kierron ajankohdasta
  • kliinisen tutkimuksen tulokset
   • kuvaus oleellisista kliinisistä löydöksistä
  • esitiedot
   • aikaisemmat poikkeavat irtosolunäytetulokset
   • aiemmat kohdunkaulan sairaudet tai hoitotoimenpiteet
   • emättimen paikallishoidot
   • ehkäisymenetelmä
   • hormonikorvaushoito.