Takaisin Tulosta

Lisätietoa gynekologisen irtosolunäytteen vastaamisesta ja Bethesda –luokituksesta

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset
16.8.2016

Kirjallisuutta

  1. Nayar R, Wilbur, D. (Eds.) The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology. Definitions, Criteria, and Explanatory Notes. Springer. ISBN 978-3-319-11074-5, 2015
  2. Stakes. Ilmoitus rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastuksista. Ohjeita ja luokituksia 2004:6. Stakes ja Suomen Syöpärekisteri, 2004. Anmälan om massundersökning av cancer i livmodelhals och bröstcancer. Anvisningar och klassifikationer 2004:6. Stakes och Finlands Cancerregister 2004