Takaisin Tulosta

p16-immunohistokemiallisen tutkimuksen aihe ja tulkinta

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset
17.8.2016
  • p16INK4a-positiivisuus on osoittautunut hyväksi hrHPV:n läsnäolon surrogaattimarkkeriksi, mutta sitä ei tulisi käyttää määräävänä tekijänä dysplasian vaikeusastetta arvioitaessa.
  • p16 immunnohistokemian aiheet ovat: «Darragh TM, Colgan TJ, Cox JT ym. The Lower Anogen...»1, (www «http://www.igcs.org/files/TreatmentResources/ASCCP/ASCCP_Guidelines_2012_comp.pdf»1)
    • HE-morfologian perusteella differentiaalidiagnooseina on histologinen HSIL vs. sitä jäljittelevät vaikeatulkintaiset hyvänlaatuiset levyepiteelimuutokset (epäkypsä metaplasia, atrofia, regeneratiivinen muutos, tangentiaalinen leiketaso).
    • HE-morfologia on HSIL-diagnoosiin sopiva, mutta tulkinta on epävarma. Tällöin voimakas diffuusi p16-positiivisuus tukee HSIL (CIN2)-diagnoosia ja p16-negatiivisuus/heikko läiskittäinen positiivisuus tukee ajatusta tätä lievempi asteisesta muutoksesta.
    • värjäys voi olla tarpeellinen mikäli morfologinen (HE) löydös on LSIL, mutta muilla perusteilla (Papassa HSIL, ASC-H, ASCUS + hrHPV-DNA +, atypia lieriöepiteelissä) keskivahvan/vahvan esiastemuutoksen todennäköisyys on kohtalaisen suuri. Tällaisessa tapauksessa p16-positiivisen leesion luokittaminen HSIL> CIN2+ muutokseksi edellyttää että morfologia ei ole ristiriidassa tämän diagnoosin kanssa

Kirjallisuutta

  1. Darragh TM, Colgan TJ, Cox JT ym. The Lower Anogenital Squamous Terminology Standardization Project for HPV-Associated Lesions: background and consensus recommendations from the College of American Pathologists and the American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. Arch Pathol Lab Med 2012;136:1266-97 «PMID: 22742517»PubMed