Takaisin Tulosta

Tunnon tutkiminen

Lisätietoa aiheesta
Jari Arokoski, Jaro Karppinen ja Katri Laimi
31.8.2016

Kosketustunto tutkitaan sormenpäillä tai siveltimellä arvioiden tuntoaistimuksen määrä (heikentyminen tai herkistyminen) ja laatu (esim. dysestesia ja allodynia). Tuntoa verrataan vastakkaiseen raajaan tai molemmin puoleisessa oireessa distaalista tuntoa proksimaaliseen.

Hermojuurikipu ja tuntohäiriö noudattavat dermatomirajoja. Vierekkäisten hermojuurien hermotusalueet menevät osittain päällekkäin, ja dermatomien laajuus ja paikantuminen vaihtelevat. Neuropaattista kipua tai CRPS-oireyhtymää epäiltäessä tutkitaan myös terävän, kylmän ja lämmön aistimista ja värinätunto. Eri tuntolaadut (esim. lämpötunto ja kosketustunto) voivat välittyä yhdelle dermatomille eri hermojuurilta.

Terävätuntoa tutkitaan esim. hammastikulla, kylmän ja lämpimän aistimista vedessä jäähdytetyllä tai lämmitetyllä refleksivasaran varrella. Allodynia on yleistä neuropaattisessa kivussa. Hansikasmainen tuntomuutos on tyypillinen polyneuropatialle.

Kirjallisuutta

  1. Arokoski J, Karppinen J, Kankaanpää M ym. [Examination of neck pain in adults]. Duodecim 2014;130(20):2099-107. «PMID: 25558608»PubMed