Takaisin Tulosta

Lisätietoa seulontojen rekisteröinnistä

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset
20.10.2016
  • Väestöpohjaisen seulonnan kutsu- ja tarkastustiedot rekisteröidään Syöpärekisteriin terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (1989) ja Stakesin ohjeen «Stakes. Ilmoitus rintasyövän ja kohdunkaulansyövän...»1 mukaisesti www «http://www.cancer.fi/syoparekisteri/rekisterointi/.»1.
  • Rekisteriä käytetään seulonnan vaikuttavuuden arvioinnissa ja laadunvarmistuksessa.
  • Joukkotarkastusrekisterin kutsupalvelun käyttö varmistaa seulontakutsujen valtakunnallisesti kattavan rekisteröinnin.
  • Rekisteriä käytetään seulonnan vaikuttavuuden arvioinnissa ja laadunvarmistuksessa, eräiltä osin myös seulontaohjelman koordinoinnissa.

Kirjallisuutta

  1. Stakes. Ilmoitus rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastuksista. Ohjeita ja luokituksia 2004:6. Stakes ja Suomen Syöpärekisteri, 2004. Anmälan om massundersökning av cancer i livmodelhals och bröstcancer. Anvisningar och klassifikationer 2004:6. Stakes och Finlands Cancerregister 2004